M. Avbelj, Ius info: Ohranitev intelektualnega zdravja

Ali je primerno na pravnem portalu, kot je ta, pisati kolumne, ki imajo vsaj na prvi pogled zelo malo opraviti s pravom? Kaj imajo s pravom, še posebej pozitivnim, opraviti razmišljanja, ki so tako zelo normativno podčrtana, da so mnogo bolj politična, etična, včasih tudi filozofska? Odgovor je preprost.

Pravo, kot družbeni proizvod, živi in se napaja prav iz omenjenih dimenzij. Seveda je pravo avtonomen pojav; ima svoja diskurzivna pravila in načela, tudi svojo vsebinsko bit. A v bitu biti je vendarle v precejšnji, celo odločilni meri odvisen od drugih plasti družbenega življenja, ki se prepletajo v glavah ljudi in z njimi, spet, v številnih zasebnih in javnih nivojih družbe.

Je že tako, da so te družbe, še bolj pa ljudje v njih, posledično pa tudi pravo, bolj ali manj zdrave ali patološke. Je že tako, da se to vidi šele, ko vsaj za kratek čas pobegneš ven; ko nisi več »not«, in ko o tem razpravljaš z zelo različno mislečimi, ki pa jih druži eno: želja po ohranitvi intelektualnega zdravja.

Ta je, kot vemo, vselej le želja, ki se na koncu koncev, kot se zgodi z vsakim zdravjem, izteče v točko, s katere ni povratka. Pa vendarle je želja, ki je resnična in jo velja božati in gojiti, kolikor je le mogoče. Zakaj nasprotno ni le smrt, je tudi brezkompromisna a ne-reflektirana patologija samovšečnosti in navideznega samo-zdravja.

Najbolj bolne so zato tiste družbe in ljudje v njih, in jasno njihovo pravo, kjer je možnosti pobegov malo. To so provincialne in zaostale, kakor tudi zaostale in provincialne družbe. Seveda o sebi mislijo, da so najlepše in najboljše na svetu. A ne gre le za mišljenje, gre za prepričanje, za odkritje resnice same na sebi, o čemer smo že pisali, pa čeprav gre za popoln videz, včasih pa kar za čisti sistem laži.

V takih družbah je težko vzdrževati intelektualno zdravje. V takih družbah je nasploh težko (v)zdržati. Še posebej bi to moralo veljati za pravnike, ki jim poleg mrtve črke na še bolj mrtvem pravnem papirju, s katerim je tako ali tako mogoče storiti karkoli, kaj pomenijo tudi: politične, moralne in filozofske dimenzije prava. A tudi za take vse prepogosto poskrbi ena od oblik izhodne legitimnosti.

Več lahko preberete na Ius info.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.