Nečisto prav

Brez dimenzije postopka je prišlo do enega najbolj predimenzioniranih procesov zoper slovenskega državnega politika vseh časov.

Obtožni predlog, ki nima dimenzije Skrajšanega postopka, nima dimenzije prava. S tem se onemogoča kakršnokoli obrambo (državnega politika). Onemogoča se dimenzijo obrambe v zakonitem postopku. Nahajamo se v montiranem procesu.

Temeljna točka razkola v tem narodu je okvara intime. Intime o tem, kaj je prav. Okvarjena intima onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. S tem se onemogoča resnico. In spremembo intime. To pa onemogoča uveljavitev prava.

V predhodnem prispevku Čisto prav smo razkrili čisto intimo prava. Primer sodnika. In tega, kaj je – čisto prav. Podali smo čisto definicijo prava.

Tokrat se soočimo s tem, kaj je – nečisto prav.

Nečisto prav

Poglejmo primer. Pravnika.

Pravnik lansira v medije neutemeljeno izjavo. Veže jo na poznano sodno Zadevo: »SDS se bo morala sprijazniti s tem, da njihov predsednik ni politični zapornik, ampak politik v zaporu« (v: Radio Slovenija, 13. 7. 2014), »kako drugače bi bilo, tudi zanj, če bi se ves čas udeleževal obravnav, vestno sprejemal sodna pisanja, aktivno sodeloval s pravosodjem, vse dokler se stvari ne bi razčistile, če bi že med postopkom naredil vse, da zadeva ne bi zastarala« (v: Dnevnik, 22. 8. 2016).

Neutemeljena izjava nima dimenzije prava. Vodi v razkol. Tiste prizadete, upajoče, a medseboj ne-strnjene.

To je treba spremeniti. Izjavo pa je treba izpodbiti.

Čista dimenzija prava

Navedena Zadeva poteka vsem na očeh. Je protipravna. Naperjena pa zoper enega največjih slovenskih svobodno izvoljenih državnih politikov vseh časov. Pošten bralec lahko vpogleda njegove državne funkcije v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske unije. Vzporedno poteka več udarov vanj, z dejanji oziroma opustitvami dejanj s strani oseb s pooblastili zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, državnih medijev ter ob odobravanju določenega dela volilne javnosti. To ustvarja sinergijo. Od leta 2008 dalje so posebej silovito prizadeli sodno vejo oblasti, leta 2013 izvršilno, to je Vlado Republike Slovenije, ter leta 2008 in leta 2014 splošne volitve v zakonodajno, to je Državni zbor Republike Slovenije.

Temeljna točka Zadeve se nahaja v prvih dneh, takoj po prejemu obtožnega predloga z dne 6. 8. 2010 na okrajno sodišče. Gre za fazo postopka, v kateri sodišče opravi predhodni preizkus predloga, saj je le-ta vložen v Skrajšani postopek. Če obtožni predlog ne omogoča zakonitega Skrajšanega postopka, se ga vrne tožilcu v popravo v treh dneh. (po zakonu: »Če spozna, da ni, jo vrne tožilcu, naj jo v treh dneh popravi.«) Nepopravljenega se nato zavrže.

V Zadevi namreč ne gre za redni, temveč za Skrajšani postopek. Postopek je določen v XXV. Poglavju (naslov: Skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem) v zadevnem času veljavnega Zakona o kazenskem postopku. V Skrajšanem postopku glavna obravnava praviloma nima prekinitve. Po ustavno-pravni razlagi je »predpisan skrajšani kazenski postopek pred sodnikom posameznikom okrajnega sodišča, ki ne pozna predhodnega postopka v obliki preiskave in obstaja le možnost oprave posameznih preiskovalnih dejanj, skrajšani postopek, ki se uporablja, pa je poenostavljen in naj bi bil po zakonskih določbah hiter«.

Če obtožni predlog ni popravljen, se ga zavrže – 1. odstavek 435. člena ZKP v zvezi s smiselno uporabo 2. točke 1. odstavka 269. člena in 2. odstavka 270. člena ZKP. Uradoma. Brez odpošiljanja nepravilnega obtožnega predloga prizadeti osebi. Brez sojenja leta in leta.

Resnica

Opravimo predhodni preizkus obtožnega predloga. Pošten bralec lahko vpogleda v zadevni obtožni akt z dne 6. 8. 2010 (v: Dokumenti s procesa Patria, 1. zvezek, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2013). Gre za ekscesno obsežen in zapleten obtožni predlog v Skrajšanem postopku, ki je spisan na 82 straneh, od tega obsega samo opis kaznivega dejanja 7 in pol strani, dokazni predlog obsega zaslišanje 21 prič, predlog za vpogled in branje ogromnega števila listin in zaseženih predmetov pa obsega 6 in pol strani.

Obtožni predlog, ki nima dimenzije Skrajšanega postopka, nima dimenzije prava. S tem se onemogoča kakršnokoli obrambo (državnega politika). Onemogoča se dimenzijo obrambe v zakonitem postopku. Nahajamo se v montiranem procesu.

Okrajno sodišče je izvedlo postopek na podlagi ekscesno obsežnega in zapletenega obtožnega predloga v Skrajšanem postopku. Iz sodbe z dne 5. 6.2013 je razvidno, da je, na podlagi gornjega obtožnega predloga z dne 6. 8. 2010, popravljenega dne 10. 8. 2010, spremenjenega dne 30. 1. 2011, 17. 12. 2012 in 27. 2. 2013 ter popravljenega dne 5. 3. 2013, postopek potekal po dne 12. 9. 2011, 14. 9. 2011, 21. 11. 2011, 12. 12. 2011, 19. 12. 2011, 9. 1. 2012, 16. 1. 2012, 23. 1. 2012, 30. 1. 2012, 27. 2. 2012, 12. 3. 2012 (delno izključena javnost), 26. 3. 2012, 2. 4. 2012, 16. 4. 2012 (delno izključena javnost), 21. 5. 2012, 28. 5. 2012, 29. 5. 2012, 4. 6. 2012, 18. 6. 2012, 26. 6. 2012, 2. 7. 2012, 4. 7. 2012, 3. 9. 2012, 10. 9. 2012, 17. 9. 2012, 24. 9. 2012, 8. 10. 2012, 9. 10. 2012, 15. 10. 2012, 22. 10. 2012, 29. 10. 2012, 30. 10. 2012, 5. 11. 2012, 12. 11. 2012, 26. 11. 2012, 3. 12. 2012, 17. 12. 2012, 7. 1. 2013, 14. 1. 2013, 21. 1. 2013, 11. 2. 2013, 4. 3. 2013, 25. 3. 2013 (delno izključena javnost), 8. 4. 2013, 22. 4. 2013, 29. 4. 2013 (delno izključena javnost), 27. 5. 2013 in 3. 6. 2013 opravljeni javni glavni obravnavi.

Ni Skrajšanega postopka. Brez dimenzije postopka je prišlo do enega najbolj predimenzioniranih procesov zoper slovenskega državnega politika vseh časov. Dimenzija zakonitosti je izvotljena.

Gornja neutemeljena izjava pa je s tem izpodbita.

Pojdimo naprej.