Legalizacija konoplje – je to vse, kar zmoremo dati mladim?

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije se na javnost obračamo z izjavo, ki se nanaša na referendumsko vprašanje o legalizaciji uporabe konoplje.

Vprašanje med mladimi zbuja veliko interesa. Pričakujemo lahko, da se bo zaradi tega njihov obisk na voliščih precej povečal. Vsi volivci pa bi se morali zavedati, da bo od te odločitve odvisna tudi kakovost in prihodnost življenja v Sloveniji.

Referendumsko vprašanje ne bi bilo potrebno, če bi vlada prisluhnila strokovnjakom. Zdravniška stroka je enotna, da je legalizacija konoplje škodljiva. Na strokovnem posvetu Sekcije za klinično toksikologijo o konoplji ali marihuani, ki ga je aprila letos organiziralo Slovensko zdravniško društvo, je bilo naštetih veliko dejstev o posledicah nenadzorovane uporabe konoplje, veliko podatkov najdemo tudi na spletni strani NIJZ in drugod. V državah, kjer je uporaba konoplje že legalna, ugotavljajo zaskrbljujoča dejstva. Povečalo se je število mladih in odraslih uživalcev. Posledice zlorabe se odražajo na posameznikih, v šolah, družinah, v okolju in družbi kot celoti.

V medijih lahko spremljamo oglase za svobodno odločanje posameznika, ali bo uporabljal konopljo ali ne. Toda ta svoboda lahko postane jeklena kletka, v kateri se v želji po rešitvi težav zakopljemo še globlje. Svoboda je velika odgovornost do sebe, drugih in do okolja. Otroci in mladi te presoje še niso sposobni in se ne zavedajo posledic. To nalogo in odgovornost imamo odrasli. Uporaba konoplje celostno vpliva na posameznika. Škodljivo vpliva na njegovo telesno, duševno in duhovno raven. Že občasna uporaba pri mladih lahko poškoduje možgane – poškodbe so predvsem na področju, ki je povezano s čustvovanjem in motivacijo. Škodljivo vpliva na srce in ožilje, reakcijske sposobnosti, povzroča dehidracijo, slabost, vrtoglavico. Zmanjšane so kognitivne sposobnosti, delavnost, pozornost in aktivnost. Zmanjšajo se motivacija za doseganje ciljev, za uresničenje osebnostnega potenciala, občutek odgovornosti in stopnja empatije. Težave nastajajo pri socialnih stikih, v odnosu do sebe, do drugih, do dela ter nenazadnje v pomanjkanju smisla in veselja do življenja. Ob uživanju droge se poveča tveganje za zasvojenost in za vrsto duševnih motenj, kot so depresija, tesnoba, hiperaktivnost.

Negativne posledice uporabe konoplje bomo čutili tudi kot družba. Čut odgovornosti posameznikov bo manjši, prav tako njihova ustvarjalnost, znanje, sposobnost sodelovanja in timskega dela, intelektualna in čustvena moč, duševno in telesno zdravje ljudi. Več bo kršitev zakonov, kar vse skupaj ustvarja kaos. Omamljeni ljudje ne morejo trezno razmišljati in biti odgovorni do sebe, drugih in okolja.

Tudi vplivi povečane uporabe konoplje na okolje niso zanemarljivi. Že sedaj je v odpadnih vodah večjih mest zaznati veliko količino različnih drog. Kam te snovi potem gredo?

Odrasli smo otrokom in mladim dolžni zagotoviti zdravo, varno in spoštljivo okolje, v katerem bodo lahko razvili vse svoje potenciale in ustvarjali napredno človeško družbo. Pokazati jim moramo lepoto življenja, narave, odnosov, edinstvenost in dostojanstvo vsakega posameznika ter veselje do življenja in ustvarjanja. Pokazati jim moramo načine soočanja s težavami. To zmoremo samo trezni. Če mlade spoštujemo in jih imamo radi, jim ne bomo ponujali drog oziroma jim lajšali dostopa do njih.

Pred nami je resno vprašanje o naši skupni prihodnosti. Če želimo ohraniti zdravo in ustvarjalno družbo, varno okolje in kakovostne medsebojne odnose, potrebujemo zdrave, delavne, spoštljive in odgovorne ljudi. Za to smo dolžni skrbeti starši, učitelji, vzgojitelji in odrasli nasploh. Izjemno vlogo imajo mediji in politika.

Pojdimo na referendum in pokažimo, da smo v Sloveniji proti legalizaciji uporabe konoplje, saj si tu želimo predvsem zdravih, treznih in ustvarjalnih ljudi, ki živijo polno, osmišljeno življenje.

Društvo katoliških pedagogov Slovenije1 komentar

  1. Z vsem se zelo strinjam, kar so v Društvu katoliških pedagogov Slovenije jasno napisali. Strinjam se, da je potrebno neko politično delovanje, čeprav gre samo za obisk volišča in obkrožiti: Ne, hvala. Čeprav samo uživanje konoplje nima nobene zveze s politiko, je že tako, da ima država z vsemi svojimi institucijami pomembno vlogo. V zadnjem času pri katoliških posvečenih osebah opažam razumen odnos do političnega udejstvovanja, pri vseh medijih pa ne. Tako je moč na Exodus TV zaslediti anticepilske in podobne akcije. Glede na to, da je prejšnja vlada zelo skrbela za ljudi, se resno sprašujem, ali bodo člani in morebiti tudi gledalci Exsodus TV res obkrožili: Ne, hvala.

Comments are closed.