Lahovnikov zid na Karavankah

inflacija bankovec luknjaOb zamenjavi in odstopu tujcev v DUTB

Cilj vsakega delničarja je, da ima mednarodno primerljiv donos na vloženi kapital, večji kot je obrestna mera depozita v bankah. Vseeno je, ali je posameznik, sklad ali država. Dobili ga bodo z nadzornimi sveti in upravami, s člani z ustreznimi mednarodnimi izkušnjami ter z uporabo sodobnih orodij upravljanja. Če želimo, da državljani kupujejo delnice podjetij s svojimi prihranki (v razvitih državah je 20% malih delničarjev), morajo imeti tudi državna podjetja ustrezen donos (trenutno je ta povprečno ničeln). Če bi imela podjetja ciljno v povprečju 8% donosnost in s tem država normalne prilive v proračun, ob možnih nižjih davkih, ne bi bilo potrebno zadolževanje in bi bili prilivi dovolj za normalno financiranje javnega sektorja, ob njegovi racionalizaciji.

Delničarji postavijo nadzorni svet z nalogo, da imenuje tako upravo, ki bo zagotavljala delničarjem zahtevan donos trajno. V uspešnih podjetjih je običajno, da kadrovska komisija nadzornega sveta najame ugledno kadrovsko podjetje, ki bo s povabilom (»executive search«) poiskala in predlagala kandidate z ustreznimi izkušnjami ter nagrado, ki je skladna z zahtevami trga managementa. Delničarji ne računajo kolikšen mnogokratnik plače ali pokojnine so nagrade nadzornega sveta ali uprave, ampak zahtevajo ustrezen donos! Fiksni del nagrade jim določa trg delovne sile, variabilni doseganje ciljev!

Če želimo, da bo delovanje slabe banke uspešno, da bo prodala premoženje po čim večji vrednosti, mora imeti management, tako kot na drugih področjih, ustrezne izkušnje. Ker v Sloveniji še ni bilo slabe banke, ga je potrebno poiskati v slabih bankah po Evropi. Prišli bodo za nagrado, ki je običajna na tem trgu. Tako člani nadzornih svetov bank v Avstriji dobijo 40.000 € letne nagrade, predsednik 60.000 €, člani uprav tujih bank pa povprečno nagrado 250.000 €.

Ne bi se vozil v avionu, kjer plače administrativno določa Lahovnikov zakon, kjer je cilj čim nižja plača pilotom na račun njihovih izkušenj pilotiranja, ampak s pilotom, ki me bo varno pripeljal na cilj. Bi se vi?