Krvaveča Primorska

Italijanski vojaki so na podlagi določil londonskega sporazuma po končani I. svetovni vojni 03. novembra 1918 začeli zasedati slovensko Primorsko. Tako je za demarkacijsko črto ostalo skoraj 300.000 Slovencev. Po robu se jim je v Gorici postavil 2. gorski strelski polk, ki pa se je moral kmalu umakniti. Guverner Trsta Petiti je takrat Slovencem izdal sledeči razglas:«Italija, velika država svobode, vam daje iste državljanske pravice kot vsem svojim državljanom, daje vam šole v vašem jeziku. Italijanska kraljevina vas bo ščitila z vsemi močmi…Italija vam bo dala več, kot vam je dala Avstrija. S pojavom fašizma »ala Duce«, pa od teh velikih obljub ni bilo nič.

Foto: Wikipedia