Krščanski socialist Janez Krek

Politik, krščanski socialist, duhovnik, sociolog, pisatelj, profesor za fundamentalno teologijo in tomistično filozofijo na bogoslovju v Ljubljani, publicist in časnikar dr. Janez Evangelist Krek se je rodil 27. 11. 1865 na Sv. Gregoriju nad Sodražico. Po maturi na prvi državni gimnaziji je leta 1884 stopil v ljubljansko bogoslovje. Po posvečenju ga je takratni ljubljanski škof Jakob Missia posla na študije na Dunaj, kjer se je Krek seznanil z mladim krščansko-socialnim gibanjem. Po končanem doktoratu je bil nekaj časa kaplan v Ribnici, potem pa je postal stolni vikar v Ljubljani.

Za državnozborskega poslanca je bil prvič izvoljen leta 1897, vendar ga delo v dunajskem parlamentu ni hudo pritegovalo. Njegov duh je bil usmerjen v domovino, k slovenskemu obubožanemu človeku. Tako je bil leta 1901 in leta 1908 izvoljen v kranjski deželni zbor, kjer je ostal vse do svoje prezgodnje smrti 08. oktobra 1917 v Šentjanžu pri Sevnici.

Konec 19. stoletja je v Sloveniji začel uveljavljati ideje krščanskega socializma. S pomočjo krščanskega socialnega programa je skušal izboljšati socialni položaj kmetov, obrtnikov in delavcev. Zavzemal se je za prepoved nastajanja novih veleposestev in za uvedbo kmečkih zadrug. Zahteval je, naj bodo kmečka posestva dedna. Za izboljšanje položaja delavcev pa je ustanavljal delavske zadruge, posojilnice in konzume. Na področju zakonodaje pa je veliko naredil za široko in raznovrstno socialno zavarovanje delavcev.

Med prvo svetovno vojno je bil idejni pobudnik majske deklaracije. Kot pomemben politik tedanje osrednje stranke katoliškega političnega tabora – Slovenske ljudske stranke, je dosegel, da je bila ta stranka ves čas svojega delovanja socialno usmerjena, s čimer se je razlikovala od slovenske liberalne Narodno napredne stranke, ki je zagovarjala čisti liberalizem in jugoslovanski centralizem! Sočasno pa se je od socialističnega in komunističnega tabora razlikovala tako, da je socialni čut vedno povezovala s krščanskim gledanjem na svet in računala na evolutivno in ne nasilno spremembo družbenih odnosov ter s tem odklanjala socialno, še zlasti boljševiško Leninovo revolucijo!

Foto: Wikipedia