K. Cingerle, Družina: 2. Krekov večer

V soboto, 14. januarja je bil v Krekovi dvorani v župnišču župnije sv. Petra Selca 2. Krekov večer ob 100. obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka in v okviru Krekovega leta (1917-2017). Poleg predavanj o Kreku je bila na ogled tudi razstava člankov o Kreku, ki so bili objavljeni v časopisu Družina. Večer je s pesmimi popestril mešani pevski zbor sv. Peter iz Selc. Dogodek je bil izredno dobro obiskan.

V kratkem času dosegel velike spremembe

Na prvem predavanju je Anton Kokalj, dejaven član pri oblikovanju programa ob 70-letnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka spregovoril o dr. Janezu Evangelistu Kreku v Selški dolini nekdaj in danes. Povedal je, da se je Krek za duhovnika odločil, da bi naredil kaj dobrega za ljudi, čeprav je zaradi tega naletel na težave. Z ljubeznijo do ljudi je v zelo kratkem času dosegel velike družbene spremembe in tako tudi vplival na mnoge, da so se udejanjili v politiki, tudi na Kokalja. Krek je verjel, da je mogoče ideale prenesti v življenje. V zvezi s Krekovim delovanjem v Selški dolini je Kokalj omenil zadruge, hranilnice in posojilnice, društva, gradnja vodovoda … Njegovo delo je še zdaj razvidno v tej dolini.

Krek je kritiziral socializem, neenakosti dolžnosti in pravic za vse ljudi, predvsem pa bogatenje ožjega kroga ljudi in revščino večine. Veliko stvari, ki jih je zapisal Krek, je še zdaj aktualnih. Med drugim je menil, da država obstaja zaradi ljudi, in ne ljudje zaradi države. Kokalj je opisal težave, ko je za plakat ob 70-letnici smrti J. E. Kreka izbral fotografijo, na kateri je bilo razvidno, da je bil duhovnik.

Več: Družina