Kreator II. vatikanskega koncila

Najpomembnejši teolog na II. vatikanskem koncilu jezuit p. Karl Rahner se je rodil 05. marca 1904 v nemškem Freiburgu pri Breisgau. Leta 1922 je stopil v jezuitski red, leta 1936 je doktoriral, leto kasneje pa je že bil na univerzi v avstrijskem Innsbrucku habilitiran za predmet dogmatične teologije, kjer je deloval od 1948 do 1964. Bil je najplodovitejši in najvplivneši nemški teolog. Nacisti so mu med vojno prepovedali predavati. Pisal je na področju dogmatične teologije, pastorale in duhovnosti. Kot svetovalec dunajskega kardinala Koniga se je udeležil II. vatikanskega koncila, kjer ga je papež Janez XXIII. imenoval za uradnega koncilskega teologa. Njegova bibliografija obsega 4000 enot, kjer teologije ni kritiziral ampak reševal. Svoj vrhunec je dosegel s soustvarjanjem najpomembnejšega koncilskega dokumenta Dogmatične konstitucije o Cerkvi.

Foto: Wikipedia