Koliko ur na dan naj bo otrok za računalnikom?

Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Svoboda pomeni odgovornost. Zato se je večina ljudi boji.
George Bernard Shaw

Doma je zgornja meja dve uri na dan. V šoli pa je smiselno kar največ uporabljati računalnik. Kakšne občutke vzbuja v vas ta odgovor. Morda se strinjate, morda se držite za glavo. Vprašanje v naslovu ni pravilno. Vprašati se moramo, zakaj naj otrok uporablja računalnik doma in zakaj ga naj uporablja v šoli.

Zelo lahko je prepovedati uporabo računalnik ali pa dopustiti praktično neomejeno uporabo. Precej enostavno je tudi določiti obseg v urah na da ali na teden. Bistveno bolj zahtevno se je vprašati, zakaj uporabljati računalnik, katera so tista področje, kjer lahko otroci pridobijo , kjer lahko računalnik bistveno prispeva k učenju.

Uporaba tehnologij vpliva na razvoj sposobnosti

Na konferenci o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014 je dr. Zlatan Magajna govoril o uporabi tehnologije pri poučevanju matematike. Pri reševanju geometrijskih problemov je skupina učencev uporabljala ustrezno programsko opremo. Tudi reševanje na ta način je zahtevalo premislek in strategijo za reševanje. Učenci so uspešno reševali problem s pomočjo tega orodja. Ko pa so od učencev zahtevali reševanje podobnih problemov brez te programske opreme, so bili bistveno manj uspešni od učencev iz kontrolne skupine, ki so se učili reševanja na papir.

Je to slabo ali dobro?

Danes je precej razširjeno mnenje, da možnost učinkovitega iskanja informacij s pomočjo računalnika in spleta zahteva drugačne načine učenja, ki so bistveno manj usmerjeni v učenje velikih količin podatkov in bistveno bolj v učenje tega, kako podatke učinkovito iskati in uporabljati.

Še vedno pa moramo določene podatke poznati na pamet, še vedno je učenje pesmi na pamet dobro za razvoj možganov. Vprašanje ali se naj otroci učijo na pamet ali ne, ne omogoča črnobelih odgovorov.

Tipkanje proti pisanju

Zamislimo si, da se otroci učijo pisanje le s pomočjo računalnika. Črke sicer dobro spoznajo, a takoj jih začnejo tipkati. Kaj bi to pomenilo. Verjetno bi se večina otrok naučila hitrega slepega desetprstnega tipkanja. Fina motorika, ki jo razvija učenej pisanja, bi bila na izgubi. Zaradi možnosti avtomatskega črkovanja in vedno bolj razvitega preverjanja slovničnih struktur, bi se kakovost črkovanja in poznavanja slovnice bistveno zmanjšala. Menim, da je učenje pisanja zelo pomembna veščina, ki prispeva k celovitemu razvoju. To pa seveda ne pomeni, da ni učenje slepega desetprstnega tipkanja zelo zaželena veščina in je škoda, da se je večina otrok ne nauči bolj sistematično.

Samo tehnologija ni dovolj

Naše šole so precej dobro opremljene z IKT tehnologijo. V veliko šolah je skoraj v vskai učilnici interaktivna tabla in seveda računalnik. Solidno opremljene računalniške učilnice so povsod. Ponekod poskusno uvajajo uporabo tablic za vsakega učenca. Vprašanje pa seveda je, kdaj uporabljati IKT tehnologijo pri učenju in poučevanju in kako jo uporablajti ter kakšna je vloga učitelja. Če želimo razvijati učencu centrično učenje, je vloga tehnologije verjetno nepogrešljiva. Računalnik lahko v veliki meri prispeva k temu, da omogoča takšno hitrost učenja, kot je za posameznika primerna in takšno globino ter zahtevnost, kot jo posamezni učenec lahko sprejema in ga le ta primerno izziva. Učitelj pa še vedno ustvarja pogoje za učenje, usmerja sodelovanje in spodbuja graditev odnosov ter postavlja vprašanja zakaj se nekaj sploh učiti.

Vedno znova me izziva navadna črna tabla in kreda. Ali lahko to starodobno orodje ustvari interaktivnost in prispeva k uspešnemu učenju. Spodnji video posnetek prispeva k temu premisleku.

Kaj pa doma

Smiselna časovna omejitev uporabe računalnika je seveda potrebna. A v tej omejeni uporabi je še vedno vprašanje vsebine. Ali je to tista vsebina, ki jo otrok sam najde, ki ga tako ali drugače nagovarja in zanjo dobi ideje pri sošolcih. Tega seveda ni mogoče in verjetno tudi ni potrebno v celoti izločiti. Ker pa vseeno začno starši uvajati otroka v delo z računalnikom, tablico in pametnim telefonom, mu lahko tudi oni predlagajo zanimive in izzivalne vsebine, ki prispevajo k učenju in ki ne poneumljajo in ne vzpodbujajo ostalih učinkov, ki jih ne želimo.

Veliko vprašanje

Kot pri vsaki uporabi tehnoloških pripomočkov je tudi pri uporabi IKT tehnologije z otroki pomembno, da se vprašamo, kaj želimo doseči in kako lahko to najbolj uspešno in učinkovito dosežemo. Če je računalnik, telefon ali tablica del tega odgovora, potem je njihova uporaba smiselna. Je pa to seveda odgovornost odraslih: staršev, učiteljev in vzgojiteljev. Jeza in negodovanje staršev, da otroci veliko časa prebijejo pred računalnikom je seveda tudi odgovornost staršev. Enako velja za premalo kritično uporabo računalnika v šolah.