Koalicija ‘Za otroke gre!’ pred parlamentom zbrala več tisoč ljudi iz cele Slovenije (FOTO)

dl16Včeraj je koalicija ‘Za otroke gre!’ pred državnim zborom pripravila shod v podporo družini sestavljeni iz enega moškega, ene ženske in otrok. Na shodu se je zbralo več tisoč ljudi, ki se zavzemajo za vrednoto družine in nasprotujejo (takrat še) predlaganim spremembam Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Najprej je zbrane nagovoril Dani Siter, voditelj društva Družina in Življenje. Med drugim je spregovoril o svoji izkušnji odraščanja v enostarševski družini brez očeta ter jasno izrazil nestrinjanje s spremembami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in proti posvojitvam otrok s strani istospolnih partnerjev.

Metka Zevnik, predsednica Društva starih staršev in obenem sovoditeljica koalicije ‘Za otroke gre!’ je spomnila na odrinjenost starih staršev v zakonski ureditvi. Tako bodo lahko – če bo sprejeti Zakon obveljal – otroke v primeru smrti staršev lahko posvojila tudi istospolna partnerja, stara starša pa ne. Metka Zevnik: “Stare starše in vnuke veže dolga, nevidna popkovina ljubezni in družinskih vezi, ki se prenašajo iz roda v rod.”

Metka Zevnik je pokazala tudi na odnos države pri financiranju organizacij, ki se ukvarjajo s promocijo LGBT in družinskimi organizacijami: 9,28 milijona EUR : manj kot 0,2 milijona EUR (v letih od 2003 d0 2015).  Metka Zevnik se je strinjala, da morajo imeti istospolni pari urejene medsebojne pravice v enaki meri kot vsi drugi pari, vendar ne v Zakonu, ki govori tudi o otrocih in njihovih posvojitvah.

Predsednik Družinske pobude Tomaž Merše je poudaril, da Zakon – če ga preberemo podrobneje – daje prednost željam in interesom odraslih ljudi pred temeljnimi pravicami otrok. In naprej: “S tem, ko zakon tudi istospolni zvezi dodeli pomen zasnovanja družine, se bodo določbe zakona, ki izobraževalnemu sistemu nalagajo pripravo na skladno družinsko življenje, lahko nanašale tudi na istospolno skupnost, kar pomeni, da v šolah te skupnosti ne bodo omenjene kot ena izmed obstoječih vrst življenjskih skupnosti, ampak bodo promovirane kot enakovredna oblika družinskega življenja. Združena levica se je v svojih predvolilnih izjavah zavzela za to, da bi programi, kakršen je program Amnesty International “Ljubezen je ljubezen“, postali v vseh šolah obvezni za vse učence, pripadajoči učbenik z istim naslovom pa obvezno učno gradivo, kar pomeni, da bodo LGBT aktivisti osnovnošolske otroke v šoli nagovarjali, da se sprašujejo, kakšnega spola sploh so in ali bi ga morda spremenili; naj eksperimentirajo z različnimi spolnimi praksami; si predstavljajo sebe v spolnem odnosu s svojim sošolcem, najboljšim prijateljem; otrokom bodo razlagali, kako sta oče in mama zanje nepomembna. “

Sovoditelj koalicije ‘Za otroke gre!’ Aleš Primc je spregovoril o poti, ki nas čaka, če bodo poslanci zakon sprejeli, napovedal zbiranje podpisov za referendum ter povabil ljudi k sodelovanju.

Na shodu je bila tudi sprejeta deklaracija ‘Za otroke gre!’: Da bi bila Slovenija resnična domovina vseh državljank in državljanov, v kateri bomo vsi lahko brez diskriminacije, svobodno in v miru živeli, udeleženci shoda »Dan Ljubezni« dne 3. marca 2015 v Ljubljani izražamo našo trdno voljo in pripravljenost, da si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali za:

1. Spoštovanje temeljne pravice otroka, da je posvojen v zanj najboljše okolje, kar vključuje življenjsko skupnost ženske in moškega ter možnost, da svojega vnuka posvojijo stari starši.

2. Spoštovanje temeljnih pravic staršev, da otroke vzgajajo v skladu z lastno vestjo, odgovornostjo in verskim prepričanjem, ne da bi bili otroci ali starši zaradi tega diskriminirani.

3. Spoštovanje temeljnih pravic staršev in otrok, da otroci v šoli niso izpostavljeni pouku, še posebej na področju spolnosti, s katerimi se starši ne strinjajo. Za pravico staršev, da otroka brez diskriminacije zavarujejo pred škodljivimi vsebinami v šoli (kot npr. priročnik Ljubezen je ljubezen).

4. Spoštovanje pravice do ugovora vesti za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju ter kandidate za zaposlitev, da ne bodo diskriminirani zaradi svojega prepričanja, kot npr. da obstajata naraven ženski in moški spol, ali da je za otroka najbolje, da ima mamo in očeta.

5. Bo država v skladu s slovensko Ustavo ščitila materinstvo, očetovstvo, otroke in družino pri oblikovanju in izvajanju družinskih, šolskih in drugih državnih politik.

6. Vpis definicije zakonske zveze kot življenjske skupnosti ene žene in enega moža v Ustavo Republike Slovenije.

7. Ustavno prepoved t.i. nadomestnega materinstva, ki je oblika trgovine z ljudmi in izkoriščanja žensk.

8. Ureditev vseh socialnih pravic ter dolžnosti istospolnih parov, ki izhajajo iz njunega skupnega življenja, na način kot velja za pare različnega spola, v ločenem zakonu zunaj družinske zakonodaje.

Po srečanju so se udeleženci zbrali pri maši v bližnji cerkvi Svete Trojice, kjer jih je nagovoril nadškof Stanislav Zore. Povedal je, da naj kristjani ne podležemo mnenju, da smo ‘proti’, pač pa ‘za’, da naj v tem obdobju delujemo navznoter, se vprašamo kakšni starši smo in da naj izboljšamo svoje medsebojne odnose.

Takole je povedal nadškof (vir: www.druzina.si): “Vsak izmed nas naj se v vsem tem dogajanju vpraša, kakšen pa sem jaz v svoji družini: kakšna mama sem; kakšen oče sem? Kakšno podobo družine širimo v svoje okolje? Koliko je veselja v našem družinskem življenju? Koliko izpolnitve?”

Vsem zbranim je položil na srce, da naj zdajšnje dogajanje ne bo le dejavnost, ki nas bo posrkala vase, temveč naj bomo dejavni in zajemajmo iz globine, kar nas bo utrdilo v notranji rasti in nas še tesneje povezalo z Bogom, da bomo “še bolj ponižni in iskreni; in da bomo v svojem odnosu tudi do drugače mislečih še bolj ljubeči in odpuščajoči.”

Svoje besede je sklenil z mislijo, naj nas Bog navdihuje in usmerja v naših dejanjih, “kajti za človeka gre; za naše otroke gre”.

Foto: Aleš Čerin