Kdo bo novi koprski škof?

V časniku Primorske novice je objavljen zanimiv članek, ki opisuje pričakovanja ob imenovanju novega koprskega škofa.

Iz zgodovine Cerkve je znano, da je v apostolskih časih slehernega novega škofa (episkopos) volila krajevna Cerkev, božje ljudstvo ali oltarno občestvo, katero je bilo med seboj izredno močno povezano »z lomljenjem kruha«, oziroma z evharistijo. Takrat je bil škof izvoljen iz ljudstva in za ljudstvo. Danes, domala po 50 letih od kar se je začel II. vatikanski koncil o vsem formalno – pravno sicer še vedno odloča in potrdi papež, dejansko moč pa ima krajevni škof. V našem primeru je to msgr. Metod Pirih, ki odločitve sprejema v sodelovanju z nuncijem.

Za medije je napovedovanje novega škofa vedno zelo hvaležna tema, vendar se napovedi v medijih kot po pravilu nikoli ne uresničijo. V omenjenem časniku so navedeni naslednji kandidati: pomožni škof Jurij Bizjak, spiritual v ljubljanskem semenišču Primož Krečič in tiskovni predstavnik koprske škofije Božo Rustja. Vprašanje je, če bo kdo od teh izbran za novega škofa, bo pa ime novega škofa verjetno varno skrito vse do slovesne razglasitve. Torej, vse bo znano ob svojem času!

Kandidat za škofa večinoma ni znana osebnost, ampak postane škof tisti duhovnik, ki je moralno nesporen, (v zadnjem času je to še posebej želena vrlina), pred vsem mora biti mož molitve in pastoralno aktiven. Pravega kandidata mora »razjedati gorečnost za božjo hišo«, mora biti ponižen, poln nesebične ljubezni in pozornosti do ljudi.

Vse te duhovne karizme ima duhovnik Alojz Kržišnik, nekdanji župnik na Markovcu v Kopru, ki se je rodil na Veharšah nad Idrijo, po letu 2007 pa je župnik v Biljani in župnijski upravitelj župnije Kozana, Šmartno in Vedrijan v Goriških Brdih. Alojz Kržišnik je eden tistih duhovnikov, ki je najprej človek v pravem pomenu besede, kar predstavlja izredno bogato in plemenito dodano vrednost njegovega duhovništva.

Zato bi kot novi škof v koprski škofiji gotovo bil pravi božji blagoslov za vse ljudi, verne in neverne, za sobrate duhovnike, med katerimi bo kot škof »prvi med enakimi« in za celotno vesoljno Cerkev. Prepričan sem, da bo v luči »nove evangelizacije«, ki je rešitev za slovensko Cerkev, znova implementiral že malo pozabljeni pokoncilski »aggiornamento«, s katerim bo z lastnim zgledom prevetril in duhovno prebudil celotno koprsko škofijo. Alojz Kržišnik ni »trs, ki ga veter maje, ampak sodobni Mojzes koprske škofije«.

Foto: Goriški panterji