Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Katoliški pedagogi bo spregovorili o vzgoji za ljubezen do domovine in države

Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravlja prvo mednarodno konferenco z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Konferenca bo potekala na Dan Rudolfa Maistra, v soboto, 23. novembra 2019 na Osnovni šoli Radlje ob Dravi.

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je v največji meri naložena šolam in s tem seveda učiteljem. V teh letih se v šolah srečujemo z vedno bolj narodnostno mešanimi učenci, ki iz svoje matične družine in okolja prinašajo najrazličnejše poglede in odnose do novega doma in domovine. Učitelji opravljamo naloge državljanske vzgoje po svojih najboljših močeh, a istočasno ne vemo, ali to opravljamo dobro ali ne.

Zato se je v vrstah Društva katoliških pedagogov porodila ideja, da bi na konferenci skupaj pogledali na izkušnje, želje in potrebe, kot jih opažamo v realnosti, da  si jih izmenjamo in se v njih medsebojno podpremo. Videti želimo, kako nam v praksi uspeva razvijati politično pismenost, kritično mišljenje in oblikovanje stališč in vrednot, kar nam nalagajo programi in učni načrti pri večini predmetov. Zanima nas, kakšne so izkušnje pri razvijanju pozitivnega odnosa mladih do lastnega naroda, do primarne in nove domovine in do države nasploh. Zanimajo nas izkušnje iz šolskih prireditev, proslav, zunajšolskih in različnih interesnih dejavnostih. Upamo, da nam bo na konferenci uspelo razširiti spoznanja o razumevanju identitete in državljanske ter  domovinske kulture med nami učitelji in med mladimi.

Visoki gostje in vrhunski vabljeni avtorji

V prvem delu konference bo udeležence nagovoril predsednik Državnega sveta Slovenije Alojz Kovšca, nato pa bodo spregovorili še veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji Paweł Czerwiński, dr. Valentin Inzko, ki je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH ter Sara Bevc Jonan, Iračanka – Kaldejka, ki živi in dela v Sloveniji kot socialna sodelavka, prevajalka in  mediatorka. Gostje bodo govorili o vlogi kulturne dediščine kot temelju narodove samobitnosti v globaliziranem svetu, o vlogi medkulturnega dialoga med pripadniki različnih narodov, jezikov in kultur ter o narodni in državni identiteti.

V drugem delu bodo strokovnjaki – pedagogi, predstavili svoje poglede na izhodišča domovinske in državljanske vzgoje. Spregovorili bodo p. dr. Silvo Šinkovec, dr. Borut Holcman, ddr. Verena Perko in dr. Jurij Kunaver. V popoldanskem delu pa bodo učitelji slovenskih in hrvaških šol v petih delovnih skupinah predstavili izvirne tematske avtorske prispevke, ki bodo zbrani in objavljeni v zborniku konference.

Organizacijski odbor konference vodita profesorica geografije na OŠ Radlje ob Dravi Branka Roškar in p. dr. Silvo Šinkovec. V društvu smo prepričani, da je konferenca pomemben dogodek, ki bo prav na dan Rudolfa Maistra v Radljah obudil spoznanje o pomenu vzgoje za ljubezen do domovine v slovenskih šolah.