Kakšna je katoliška spolna morala na življenjski način?

Predstavitev knjige Razstrupiti eros, foto: Tatjana Splichal.
Predstavitev knjige Razstrupiti eros, foto: Tatjana Splichal.

Friedrich Nietzsche je v svojem delu “Onkraj dobrega in zlega” obtožil krščanstvo, da je dalo erosu piti strup, zaradi česar eros še ni umrl, se je pa izpridil, degradiral v greh. Nietzschejeva izjava je dala Martinu Lintnerju navdih za naslov knjige Razstrupiti eros, ki je del širšega ‘pastoralnega projekta za katoliško spolno moralo na življenjski način’. Po mnenju profesorja moralne teologije je bila spolnost od začetka krščanstva pogosto označena za greh, kar je potrebno preseči.

Martin M. Lintner se je rodil leta 1972 v Bolzanu na Južnem Tirolskem. Leta 1993 je vstopil v red servitov. Od leta 2009 je profesor moralne teologije na Visoki šoli za filozofijo in teologijo v Briksnu in od leta 2013 predsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo.

Biblični pogled na spolnost se povezuje s stvarjenjem in je tako nekaj dobrega, a ne vedno, pravi Lintner. V srednjem veku se je napetost med cerkvenim naukom in vsakdanjim življenjem začela izražati v literaturi in mistiki. Številna pričakovanja glede prenove katoliške pastoralne morale so se vezale na II. vatikanski koncil, sledila pa so tudi številna razočaranja. Koncil je vendarle prinesel spremembo v gledanju na spolnost, ki ni več prvenstveno namenjena rodnosti, marveč je medsebojna podaritev zakoncev enako pomemben namen spolne intime. Spolnost je več kot le nagonskost, je nekaj intimno človeškega. Koncil zakona tudi ne razume kot pogodbo, kot nekaj pravnega, ampak kot zavezo, nekaj osebnega. Zakon je bil v preteklosti razumljen kot pravna pogodba, ki se uresniči s spolnostjo, ki je tako dolžnost (‘žena je morala možu storiti dolžnost’). Lintner opozarja, da zato Cerkev spolnega nasilja v zakonu ni nikoli problematizirala.

Knjiga, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, želi odgovoriti na potrebe današnjega človeka in se podaja na pot od pravnega gledanja na personalno gledanje na človekovo spolnost.

Knjigo Razstrupiti eros je mogoče naročiti na Časniku.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.