K. Lipnik, Finance: Z glavo skozi zid

Durs bi moral najprej narediti lastno racijo.

Sodniki v športu dobro opravijo svoje delo, če so na terenu neopazni. V tem pogledu najnovejše preiskave davčne uprave kažejo le, da ta dela slabo. Dacarji morajo seveda opraviti svojo nalogo. Vendar pa bi morali to delo opraviti tako, da čim manj moti delo in življenje davčnih zavezancev. Taka metoda dela, kot jo je Durs ubral zdaj, kriminalizira podjetnike in bo prinesla več škode kot koristi.

1. Durs bi moral najprej narediti lastno racijo: če so preiskovanci v zadnjih dveh dneh veliki kršitelji, se sprašujem, kaj je Durs počel do zdaj in zakaj proti njim ni ukrepal že prej. Če pa je to ukrep nove šefinje Dursa, je s tem izrekla veliko nezaupnico vsem zaposlenim, ki so na Dursu že dolga leta, pa niso opravili svojega dela. V tem primeru me zanima, kdo bo zaradi svojega slabega dela izgubil službo in komu bo znižana plača.

2. Če so podjetja, ki se jih Durs tako alarmantno loteva, davke utajevala, je to kaznivo dejanje, za katero so primernejši drugačni ukrepi, predvsem pa bi jih bilo treba tako tudi predstaviti. Država bi morala več truda usmeriti v umiritev poslovnega okolja v Sloveniji in oboroženi pohodi davčnih uradnikov to gotovo niso.

3. To niso pravi ukrepi za odpravo sive ekonomije. Pravi ukrepi bi morali biti usmerjeni v odpravo razlogov, zaradi katerih posamezniki ne razkrivajo svoje dejavnosti tako, kot bi jo morali. Močno dvomim, da je to mogoče narediti s pištolami na vratih. Bolj učinkovito bi bilo denimo zmanjšanje birokracije. Ne le da bi vsaj nekaj posameznikov potem iz čistega miru pred davkarijo pravilno knjižilo posle. Občutno se olajša tudi nadzor in s tem možnost utaj.

4. Odmevne preiskave v zadnjih dneh so le prikaz moči, ki daje vtis, da živimo v policijski, s kriminalom prežeti državi, in naredile bodo več škode kot koristi. Naj opozorim: kolikor mi je znano, Durs v zadnjih dneh ne preiskuje kaznivih dejanj, ampak uradno opravlja preglede poslovanja pri podjetnikih, za katere zgolj sumi, da prikrivajo dejanski obseg poslovanja. Toda zaprt lokal ne koristi nikomur in škodo povzroča ne le podjetnikom, ampak tudi državi. Predvsem pa kaže na nemoč Dursa kot nadzornega organa. Poslovna dokumentacija podjetij niso tajne listine in Durs jih lahko kadarkoli zahteva. Dursu zadošča, da pokaže na nepojasnjeno številko, in podjetnik mora prinesti vse potrebne listine, s katerih bo razviden prihodek ali strošek. Za to pa zadošča obisk pri knjigovodji ali spremljanje poslovanja, nikakor pa ne tridnevna »inventura«.

5. Siva ekonomija je le del težave Slovenije in njena odprava ne bo napolnila državnega proračuna. Če Slovenijo po pobranih davščinah primerjamo z drugimi evropskimi državami, potem nikakor ne moremo trditi, da je država pri pobiranju neučinkovita. Država za svoje potrebe prejme več kot Nemčija in precej več kot denimo Češka, Poljska ali Slovaška, ki se hvalijo s hitrim gospodarskim razvojem. To pa pomeni dvoje. Prvič, da je davčno breme v Sloveniji v povprečju preveliko in so nekateri prisiljeni v izogibanje davkov, da lahko preživijo. In drugič, prihaja do neenakomerne porazdelitve bremen zavezancev, kar zmanjšuje zdravo konkurenco na trgu.

Več: Finance