K. Hočevar, Družina: Iz brezimnosti na police NUK

Dvanajsti januar 2017 se bo v zgodovino Narodne in univerzitetne knjižnice zapisal z velikimi črkami. Iz Argentine je na naslov Turjaške ulice prispelo deset velikih paketov z izjemno dragoceno vsebino: literarno zapuščino velikega Slovenca, kulturnika, urednika, pisatelja, pesnika in prevajalca dr. Tineta Debeljaka. Z gradivom bodo zapolnili velik manjko v vedenju o slovenskem literarnem ustvarjanju in kulturnem utripu v polstoletnem obdobju od konca vojne do osamosvojitve, saj gradivo ne obsega le rokopise in tipkopise Tineta Debeljaka, ampak številnih literatov in kulturnikov v Argentini in drugod v izseljenstvu, ki so bili v Sloveniji zamolčani in onemogočeni, Debeljak pa je objavljal kot knjižna dela ali v raznih zdomskih publikacijah, največ v reviji Meddobje.

Helena Janežič: »Z zapuščino bomo dopolnili literarno sliko tistega obdobja«

»Veliko stvari ne vemo, ker jih nismo smeli vedeti. Debeljak je bil v domovini zamolčan, za slovensko stvarnost v domovini ni obstajal, ni se ga smelo omenjati. Z majem 1945, ko je zapustil Slovenijo, so čez njegovo ime nalepili etiketo neobstoja. On pa je na drugem koncu deloval naprej, ustvarjal je in bil hkrati povezovalni element med kulturniki, razpršenimi po vsem svetu. Pa tudi tistimi nezaželjenimi in onemogočenimi v matici,« pravi Helena Janežič, vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj RS v NUK in zaslužna, da so Debeljakovi potomci zaupali zapuščino »atka«, kot so ga klicali otroci in vnuki, prav Narodni in univerzitetni knjižnici.

Več: Družina

Pripis: Vsebino literarne zapuščine dr. Tineta Debeljaka bodo javno predstavili v sredo, 18. januarja, ob 17. uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa. Na literarnem večeru, ki ga organizirajo Svetovni slovenski kongres, NUK in Muzejsko društvo Škofja Loka bo Helena Janežič predstavila literarno zapuščino, Marija Stanonik Debeljakovi deli: Veliko črno mašo in Kyrie eleison, vnukinja Mojca Vombergar se bo spominjala »atka«, večer pa bo povezoval Aleksander Igličar. Za glasbeni program bo poskrbel Ivan Vombergar, prav tako Debeljakov vnuk, Debeljakove pesmi pa bo recitiral Boris Rifl.