Jože Bavcon, Naše rastline

Nase-rastline-BavconPREJELI SMO.

Knjiga Naše rastline je izvirno poljudno strokovno knjižno delo, splet botaničnega strokovnega besedila, hortikulturnih nasvetov, ugotovitev in priporočil, estetskih opisov predvsem našega samoniklega rastlinstva ob hkratni primerjavi s tujimi kultiviranimi vrstami, občasno skoraj lirično opevanje njihove dovršene lepote v skladju z lepoto našega naravnega okolja, kjer uspevajo, ter piščevega doživljanja celote z izvirnimi etnološko obarvanimi utrinki iz otroštva in okolja, iz katerega izhaja.

Besedilo je smiselno urejeno v časovno zaporedna poglavja, ki si sledijo od obdobja mirovanja – zime, prebujanja – zgodnje pomladi, brstečega in bujnega življenja – poleti do harmoničnega umirjanja vegetacije – jeseni. V vsakem poglavju pisec predstavi ustrezno število predstavnikov rastlin, ki v takratnem obdobju dajejo značilno sliko krajine ter poudarjajo njeno barvitost in pestrost. V podpoglavjih obravnava preko 100 različnih rastlinskih vrst ali predstavi hkrati več vrst iz posameznega rodu. V besedilu rastline opiše strokovno, po njihovem izgledu, značilnostih in rastišču, prikaže njihovo (potencialno) hortikulturno »uporabnost« primerjalno s sorodnimi že uveljavljenimi domačimi ali tujimi vrstami in kultivarji, ali njihovo uporabo v prehrani, kmetijstvu, ljudskem zdravilstvu ipd. V strokovna besedila avtor vplete svoja osebna občutja ali doživljanje posameznih rastlin že od otroštva in vse do danes. V posameznih primerih nam postreže tudi z opisi ljudskih običajev ali izročila iz naše etnološke kulturne dediščine (kot npr. »ta bršljanov« idr.).

Knjiga Naše rastline nedvomno predstavlja izjemno delo v slovenskem botaničnem svetu, tako strokovnem kot hortikulturnem, izvirnost pa ji daje osebna nota avtorja.
Iz strokovne recenzije dr. Brankota Vreša

»Z rastlinami sem se začel ukvarjati, še preden sem prestopil šolski prag. Ko smo kosili v senožetih, sem tam najbolj užival – tam je bilo polno zanimivih rastlin, ki jih nisem poznal.«
dr. Jože Bavcon

»Z Našimi rastlinami bomo odkrivali in prepoznavali včasih očem nevidne, manj znane ali še neznane lepote in zanimivosti našega rastlinskega bogastva.«
dr. Nada Praprotnik

Avtor knjige, dr. Jože Bavcon, je priznan botanični in hortikulturni strokovnjak doma in (morda še bolj) drugod po Evropi. Kot dolgoletni neutrudni delavec v Botaničnem vrtu v Ljubljani, njegov odgovorni vodja, vseskozi vso svojo energijo posveča spoznavanju domačega rastlinskega sveta, njegovemu ohranjanju in predstavljanju v širši mednarodni javnosti, tako s predavanji v številnih evropskih in svetovnih botaničnih vrtovih, s promocijo slovenskih samoniklih in hortikulturnih slovenskih rastlinskih posebnosti, kot s številnimi objavami (npr. monografije o ciklamah, zvončkih, znamenitem botaniku Hladniku idr.).

Opomba uredništva: o rastlinah na vrtu je na Časniku pisala Ana Kos, njen prispevek lahko najdete tukaj.