Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči

Jeruzalem ob Soči, Podbersičeva znanstvena monografija o goriških JudihJeruzalem ob Soči so včasih poimenovali Gorico, ker je tam živela močna judovska skupnost. Goriški Judje so bili prisotni v mestu že ob njegovem nastanku. Kljub preganjanjem so se ohranili vse do danes. Najhujše je bilo v času druge svetovne vojne, ko je holokavst terjal žrtve tudi v fašistični Italiji.

V četrtek, 22. 3. 2018, bodo Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici v okviru Srečanj pod lipami predstavili monografijo dr. Renata Podbersiča. Znanstvena monografija nosi naslov Jeruzalem ob Soči, govori pa o zgodovini Judov na Goriškem. Založili so jo Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo v Ljubljani in Center judovske kulturne dediščine v Mariboru. Spremne besede h knjigi je zapisal dr. Egon Pelikan, ki je tako kot dr. Podbersič doma iz Vrtojbe.

Obširna knjiga, ki ima preko 500 strani in je razdeljena na 11 poglavij, sistematično obravnava vse vidike življenja – in žal smrti – te male, a zelo dejavne skupnosti. Obravnavane so tudi nekatere teme, o katerih ni doslej obstajala še nobena študija, kot na primer judovska skupnost v Ajdovščini, ki je bila zelo dejavna na področju tekstilne industrije.

Podbersičev Jeruzalem ob Soči sicer vsebinsko izhaja z lokalnega območja in gradi na usodi nekdanje judovske skupnosti v Gorici, pa vendar dr. Marjan Toš, ki je napisal recenzijo o tej znanstveni monografiji, meni da knjiga »prinaša tudi celovitejši pogled na zaokroženo tematiko, še zlasti v kontekstu holokavsta in antisemitizma. S tem prinaša na svetlo mozaično, celovito in historično objektivno sporočilo o judovski zgodovini, ki tudi nekdanjih slovenskih dežel in današnjega etničnega ozemlja ni zaobšla. Dodana vrednost knjige dr. Renata Podbersiča je zagotovo poglavje o holokavstu, saj zgodovina holokavsta pri nas kljub množici različnih del v zadnjih dveh desetletjih in pol še ni bila v celoti izpovedana.«

Na predstavitvi knjige Jeruzalem ob Soči, ki je bila v petek, 9. februarja, v slavnostni dvorani Coroninijevega dvorca v Šempetru, je dr. Pelikan je izpostavil dejstvo, da monografija »nedvomno predstavlja izjemen doprinos k slovenskemu zgodovinopisju, saj je zgodovina Judov na Slovenskem še slabo raziskovana. Glavni središči slovenskega judovstva sta v stoletjih bili prav Gorica in Maribor. Dr. Renato Podbersič se je osredotočil na goriške Jude, saj je o tej temi tudi zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.«

Avtor knjige Jeruzalem ob Soči pa je na šempetrski predstavitvi monografije podčrtal, »da sta se po tistih dogodkih vrnili le dve osebi; ena se je po vojni izselila v Izrael, druga pa v Venezuelo. Dejansko v enem samem dnevu so nacisti – v sodelovanju z italijanskimi fašisti – uničili celotno skupnost, ki je v najboljših časih štela več kot 300 članov. Ravno obdobje po letu 1867, ko so Judje postali enakovredni državljani habsburške monarhije, je sovpadalo z “zlato dobo” našega mesta. Čeprav jih ni bilo veliko, so bili zelo vpeti v goriško dogajanje, tako da so že takrat nekateri Gorico imenovali “Jeruzalem ob Soči”. Njihova prisotnost je začela upadati po prvi svetovni vojni s prihodom Italije.«