Javno pismo ministru dr. Ivanu Svetliku

Spoštovani gospod minister za delo, družino in socialne zadeve!

V sredo, 27. 10. 2010, se je ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v odgovoru na navedbe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) glede zakona o malem delu in na zbiranje podpisov za razpis referenduma med drugim zapisalo, da »je referendum vsekakor legitimna oblika izražanja, da pa je prav z vidika stroškov in davkoplačevalskega denarja, ki bi ga bilo treba zagotoviti za izvedbo referenduma, vprašanje, ali je upravičen«.

Sprašujemo vas naslednje:

– Ali je kdo vprašal davkoplačevalce, da se v Novi Ljubljanski banki, ki je v večinski državni lasti, do konca marca 2009 odobri 1,6 milijarde evrov kreditov za menedžerske odkupe podjetij in prevzeme?

– Ali je kdo vprašal davkoplačevalce, da se delodajalcem od leta 1996 dalje zaradi znižanja prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odpusti nekaj več kot osem milijard evrov?

– Ali je kdo vprašal davkoplačevalce, da država v letu 2009 naloži v banke 2,6 milijarde evrov v obliki depozitov, hkrati pa poveča državna poroštva za 2,2 milijarde evrov, od česar je šlo za državna poroštva bankam dve milijardi evrov?

– Ali je kdo vprašal davkoplačevalce, da se za 513 kilometrov avtocest, zgrajenih od leta 1994 do leta 2009, plača dve milijardi evrov več zaradi kartelnega dogovarjanja slovenskih gradbenih podjetij?

Dovolite, da odgovorimo namesto vas: ne, ni!

Zato pa, spoštovani minister, vas z veliko zaskrbljenostjo sprašujemo, ali v polni meri in s polno odgovornostjo razumete referendum kot enega izmed temeljev neposredne demokracije, v kateri lahko sodelujejo prav vsi državljani z volilno pravico?

Glede na izjavo vašega ministrstva, ki dvomi o »stroškovni upravičenosti« referenduma, nam namreč ne preostane nič drugega, kot da pridemo do dveh jasnih zaključkov:

Prvič: očitno je, da z dvomi o upravičenosti referenduma o zakonu o malem delu skušate prikriti tesnoben občutek nepredvidljivosti, ki je posledica tega, da se boste morali premakniti izven varnega objema dobro delujočega in predvidljivega parlamentarnega glasovalnega stroja.

Drugič: očitno je, da skušate z dvomi v upravičenost referenduma prikriti pomanjkanje konkretnih argumentov, s katerimi bi prepričali vse nas o dobrih namenih zakona o malem delu.

Če končamo tam, kjer smo začeli. Govorite o ceni referenduma. Ali lahko torej pričakujemo, da boste v svoji (navidezni!) računovodski zaslepljenosti s fiskalno konsolidacijo in ohranitvijo finančne vzdržnosti proračuna preprosto ukinili glas ljudstva – ker pač ni stroškovno upravičljiv?

Referendum je posledica vaše trmoglave zaletavosti, da zakon o malem delu mora biti sprejet, kljub obilici nasprotujočih argumentov!

Ne pozabite: za številkami so ljudje. S svojim glasom. In pred njimi vas ne more obvarovati niti vaš predsednik vlade, ki zase pravi, da je najboljši. Vendar bodo tudi o tem kmalu sodili ljudje.

Milan Utroša,

Sekretar ZSSS