Izjavi Jožeta Dežmana in Društva Huda Jama

Foto: Karmen Kristan
Foto: Karmen Kristan

Objavljamo izjavi Jožeta Dežmana in Društva Huda jama glede prekopa posmrtnih ostankov žrtev v Hudi jami.

Spoštovano »Društvo Huda jama«!

Z dopisom, ki je datiran na 12. april 2016 ste znova dosegli novo raven sporočanja, ki vas bo, če boste z njo nadaljevali, uvrstila med tiste, ki se norčujejo tako iz umorjenih kot njihovih svojcev, škodite pa tudi slovenski državi in narodu ter vsem, ki si prizadevamo, da bi v sožitju presegli boleče sledi zločinske zgodovine.

Sporočate, da naj bi bil sprejet nekak »Odlok Vlade RS«, po katerem naj »se posmrtni ostanki iz Hude Jame prenesejo v kostnico na Tezno v Maribor in se pred pokom (verjetno prav: pokopom – op. JD) upepelijo«. Trditev ni resnična. Po razpisu, ki ga pripravlja MDDSZ in v katerem sledijo sklepom Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, bodo posmrtni ostanki pokopani v Parku spominov na pokopališču Dobrava na Teznem. Posmrtni ostanki bodo pokopani tako, da se bo vedelo, iz katerega dela rova sv. Barbare so.

Prosim Društvo Huda jama da se predstavite tisti, ki ste navajali gornje laži skriti pod »predsedstvo«. In da nam razložite, komu koristijo take lažnive zlorabe javne besede.

Dr. Jože Dežman

Predsednik Komisije Vlade RS za reševanje prikritih grobišč

 

Izjava za javnost »Društva Huda jama«

Društvo Huda Jama (DHJ) je na svoji zadnji seji, 12.04.2016 sprejela sklep, da na Ministrstvo za delo poda pisno zahtevo, da so pri izkopavanju mumificiranih trupel in okostji v Hudi jami in ostalih grobiščih, prisotni tudi ji člani Društva Huda jama in sicer: Roman Leljak, Janez Pintar, Marko Štrovs in kot član Društva HJ in hrvaški državljan, dr. Josip Jurčević.

OBRAZLOŽITEV

Z Odlokom Vlade RS se posmrtni ostanki iz Hude Jame prenesejo v kostnico na Tezno v Maribor in se pred pokom upepelijo. Društvo Huda jama, ki zastopa dostojen pokop vseh po vojni pobitih, ne glede na njihovo versko, takratno politično opredeljenost ali narodnost, ostro nasprotuje upepelitvi mumificiranih trupel in okostji, ki ležijo v rudniku Barbarin rov, oziroma v Hudi jami in so bile žrtve partizanskega oziroma komunističnega genocida. Vsi ostanki žrtev se morajo dostojno pokopati, oziroma položiti v skupno grobnico in, kot katoliški narod s cerkvenimi obredi. Tako kot zahteva vsaka civilizirana družba. Še pred pokopom pa se mora, v primeru zahteve ali željo svojcev, ugotoviti njihovo sorodstveno pripadnost (DNK) in če to zahtevajo, tudi izročitev posmrtnih ostankov in pokop na njihova pokopališča.

V primeru sežiga bi se te možnosti zavedno zabrisale in bi se s tem storili nov zločin nad žrtvami in njihovimi še živečimi sorodniki. Prav tako bi s tem za vedno prekrila vsa zločinska dejanja (način ubojev in smrti), ki jih je zagrešilo slovensko komunistično vodstvo po drugi svetovni vojni. In največji genocid po drugi svetovni vojni bi bil za vedno izbrisan iz zgodovine slovenskega naroda. Društvo Huda Jama sežiga ne bo dovolila.

Predsedstvo,

Huda jama

Laško: 12.4.2016