Izjava Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

vsoPREJELI SMO.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve zgroženo skupaj s slovensko demokratično javnostjo in velikim številom pravnih strokovnjakov ugotavlja, da se ob 25. obletnici procesa proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, dogaja nekakšna repriza politično motiviranih procesov in obsodb, ki ne temeljijo zgolj na slabo skonstruiranih indicih, kaj šele na dokazih. Vrsta skrajno nenavadnih okoliščin, od medijsko napovedanega procesa pred petimi leti, do popolnih netočnosti v obsodilni sodbi, da o bizarnih obtožbah o neugotovljenih dneh, neznanih načinih in neidentificiranih načinih komunikacije niti ne govorimo, upravičeno poglablja sum v to, da proces ni sledil pravosodnim, pač pa političnim ciljem.

Očitno vnaprej napisana obsodba zato ne sme in ne more zdržati, če želimo doseči ideale pravne in demokratične države, ki so bili najvišje postavljeni cilji osamosvojitvenih vrednost, ki jih varuje VSO.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve