Indija Koromandija za izbrance

Hinko Smrekar, Indija Koromandija

Že dolgo opažamo, da je slovenska pravljica o Indiji Koromandiji zastarela, naravnost kmetavzarska, zato nova vlada z javnim razpisom išče urbane kulturnike, da bi čtivo, ki ga je povozil čas, posodobili in ustvarili urbano, družbeno angažirano leposlovje. Oglejmo si poglavitne napake pripovedovalcev in zapisovalca ljudske pravljice, dokler nam je ta še dosegljiva in še ni uvrščena na indeks ali poslana v fond D Narodne in univerzitetne knjižnice: štruklji – kaj je že to; zabela – dajte no, dajte, ta redi; gradnja mlečnega bajerja brez študije o vplivu na okolje – ekološka bomba; nobenega ženskega lika – nezaslišana spolna diskriminacija; neobdavčen promet z živili – močno oteženo vladno financiranje nevladnih organizacij.

Javni razpisi v naši Indiji Koromandiji

Poleg javnega razpisa za pisanje pravljice Indija Koromandija 2.0 sta aktualna še dva razpisa, in sicer za odkup letošnje letine pšenice ter za spremljanje cen osnovnih živil. Predsednik vlade Robert Golob je navdušen, da so kmetje mimo razpisa prodali svoje žito, on pa bo lahko za državno kaščo od edinega ponudnika, ki se je prijavil na razpis, kupoval slabo žito po visoki ceni. Zato nemočni čakamo na skorajšnji golobizem: bel kruh ni zdrav. Monopolist, ki je trgoval z državni elektriko, ne pozna vseh trikov prodajalcev na drobno, zato bo vladno spremljanje cen proč vržen čas in denar.
Ni daleč do javnega razpisa, s katerim bo tretjina gospodinjstev v Indiji Koromandiji imela električno energijo skoraj zastonj. Načrt je preprost. Ob vseh dovolj zmogljivih daljnovodih v državi bomo postavljali sončne elektrarne. Zelo zelo verjetni zmagovalec na transparentnem razpisu bo GEN-I. Za dosego cilja Golobove petletke se ne bomo ozirali na nedotakljivost zasebnih zemljišč. Če bodo študije pokazale, da so uporabna tudi razsežna slovenska pokopališča, cerkve in gradovi, bomo s sončnicami pokrili tudi te. Strošek za podkupovanje okoljevarstvenikov in spomeniškega varstva je že vračunan.
Naravne nesreče se bodo v bodoče smele dogajati le po predhodnem javnem razpisu. Samo tako bomo lahko tistim gasilcem in gasilskim društvom, ki bodo na razpisu dosegli največ točk, izplačevali finančno nadomestilo. Če pravilo o financiranju po razpisih velja za leve urbane provladne NVO, naj velja tudi za bolj desne podeželske NVO, kamor so stlačeni gasilci. Indija Koromandija morda tudi za gasilce, ne samo za NVO, ki so levici pomagali priti na oblast in jim ta v zahvalo velikodušno deli celo evropska sredstva.

Vlada »naslavlja draginjo«

Vlada, ki nas je letos osvobodila in zdaj živimo v svobodni Indiji Koromandiji, s strahospoštovanjem »naslavlja draginjo« in ji obljublja, da bodo ukrepi zoper njo le dimna zavesa. 22 milijonov evrov subvencij kmetom, 40 milijonov podjetjem in 40 milijonov prebivalstvu bo izplačala, če bodo in ko bodo izpolnjeni pogoji. Prednost pri izplačevanju subvencij bodo imeli kolesarji in drugi spomeničarji 2022, ki so zaslužni za svobodo, kmetje in gospodarske družbe pa bodo lahko počakali.
Pred volitvami je bilo mladim državljanom obljubljeno, da v prvih desetih letih zaposlitve ne bodo plačevali ne davkov ne dohodnine. Laž, zavajanje. Zgodovina se ponavlja, saj so tudi izterjevalci davka OF lagali, da po osvoboditvi, tisti v letu 1945, ne bo davkov. Draga draginja, ne boj se za svoj uničevalni pohod po Indiji Koromandiji, vseeno pa s svojim divjanjem nekoliko počakaj, da bo osvobojena tudi RTV in bo pomagala prepričevati ljudi, češ da so višje plače povod za kupovanje neumnosti, kot je izjavil naš skromni predsednik vlade. V teokracijah vladajo svečeniki, v Indiji Koromandiji pa družbenopolitični delavci, ki pravijo, da so novinarji. Draga draginja, ne boj se sindikatov, ker so ti pod kontrolo vladajočih in soglašajo z zniževanjem plač ter povečevanjem davkov.

Ukinjanje vladnih uradov

Vlada je ukinila Urad za demografijo. Razmišlja kot dalmatinski osel, ki je menda odrigal, naj bo trava zelena toliko časa, dokler bo živel. Skrb za povečevanje natalitete Slovencev se ji zdi nesmiselna. Rešitve iščejo v na videz enostavnejši rešitvi: v migracijah. Hladen tuš, pod katerim se je znašla Nemčija, vladajočih še ni oplazil. Tam z lučjo pri belem dnevu med migranti iščejo inženirje in doktorje, ki jim je Merklova izrekla dobrodošlico. Se moramo res učiti na lastnih napakah? Kaj zato, če je pretežni del nezakonitih migrantov nezaposljiv, potrebujemo jih za povečevanje volilnega telesa levice ter spodkopavanje na krščanstvu utemeljene kulture. Katoliško vero pa tako in tako ugašamo sami, od škofov do zadnjih levičarskih ekstremistov.
Urad vlade za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme je bil trn v peti posrednikom, ki oskrbujejo bolnišnice in zdravstvene domove ter pri tem pobašejo bajne provizije in marže. Ker imamo svobodo, je urad ukinjen in lov na denar, namenjen zdravstvu, znova odprt. Nič ne de, če bodo zdravila in pripomočki preplačani, pomembno je, da v svobodni Indiji Koromandiji na specialistični zdravniški pregled po novem ne čakamo več kot trideset dni.

Čišča na državni račun

V pravljici žal ne moremo prezreti biološkega spola, razlike med ženskami in moškimi, kar vodi k skorajšnji pozitivni diskriminaciji žensk. V Indiji Koromandiji bodo higienski pripomočki za mesečno čiščo brezplačni. Kaj hočemo, jezik se spreminja: čišča, perilo, damski vložki, higienski pripomočki. Ženska intima in potencial za novo življene sta potisnjena na raven javne higiene. Ni menstrualne revščine, ki jo iščejo zagovorniki novotarije, ampak demografska revščina. Obe sta soodvisni in se dotikata intime žensk.
Kdaj in kako bomo ženske začeli reševati pred pretečo draginjo s podarjenimi higienskimi pripomočki, še ne vemo. Eden od razlogov je ta, da imamo tri vrste stranišč: Ž, M in S ali uniseks, Nika Kovač pa zahteva ponudbo pripomočkov le v ženskih straniščih. Ali je tako površna ali je levičarska mantra o nespolnih straniščih že zastarela, ve najbolje ona sama. Ona tako in tako ve vse in nam omogoča, da živimo v diktaturi 8. marca. Mimogrede se spomnimo, da smo nekoč živeli v diktaturi proletariata, danes pa živimo v diktaturi provladnih nevladnih organizacij. Cankar je v drami pisal o proletarcu kovaču Kalandru, v posodobljeni pravljici o Indiji Koromandiji pa nastopa Kovač Nika.

Ni srečnega konca pravljice

Dolga je ta pravljica Indija Koromandija 2.0, nikoli dokončana. Če bi jo brali otrokom, bi ti že nekje na sredini zaspali. Ker je v tej pravljici vse res in ni nič pravljičnega, bo zaspala Slovenija in vsi budni tekmeci nas bodo prehitevali po levi in desni ter drveli mimo nas. V Sloveniji se bodo zadržali le nezakoniti migranti, ker se je zvedelo, da podiramo ograje in skrbimo za njihovo dobro počutje. Dobrodošli, Indija Koromandija velikodušno da po dva tisoč evrov mesečno za vsakega potencialnega novega volivca levice. In ne pozabimo, da tudi Slovenci lahko živimo v Indiji Koromandiji, če znamo sukati plašč po vetru.