I. Gregori, Novi glas: Prihodnost naših Marijinih domov

V krovni organizaciji SSO in slovenskem verskem občestvu v zamejstvu je že dalj časa govor o tematiki, ali bolje problematiki, slovenskih Marijinih domov v tržaški škofiji.

Ta poslopja so dejansko slovenska, nastala so ob prizadevanju in žrtvovanju ter denarni podpori slovenskih vernikov in slovenskih katoliških organizacij.

Vprašanje, s katerim se soočamo že vrsto let, in sicer pomanjkanje slovenskih duhovnikov v zamejstvu, hkrati vsebuje tudi skrb za prihodnost Marijinih oziroma mladinskih domov. Pri tem moramo sestaviti dvojni seznam. V prvega gre uvrstiti osebke–ustanove, ki imajo v lasti in upravljajo nekatere domove ter so s statutom priznani s cerkvenega in civilnega vidika. V drugo kategorijo pa sodi nepremičninska imovina, ki dejansko pripada posameznim župnijam (kar dejansko pomeni škofiji), kljub temu da jo upravljajo Slovenci.

Med prve gre uvrstiti Šentjakobski dom pri Sv. Jakobu na ul. Concordia (lastnik je Šentjakobsko kulturno društvo), Marijin dom pri Sv. Ivanu v ul. Brandesia, kjer med drugim potekajo tudi sezone Gledališkega vrtiljaka (lastnik je Marijino društvo Kraljica svetega rožnega venca – Opera Mariana Regina del Sacratissimo Rosario), Dom Jakoba Ukmarja v Škednju v ul. dei Soncini (lastnik je Škedenjsko kulturno društvo) in Marijin dom na ul. Risorta: le-ta ima v tej skupini najstarejšo zgodovino, lastnik poslopja je Marijina kongregacija Marija milostljiva. V župnijski lasti pa so domovi v Svetem Križu, Mačkoljah, Dolini, Boljuncu, Borštu, Bazovici, Zinkov dom na Opčinah in Marijin dom v Rojanu (Rojanska Marijina družba ima svoj statut, nima pa v lasti Marijinega doma na ul. Cordaroli).

Ustanove, ki upravljajo Marijine domove in ki razpolagajo s statutom, naj bi imele s formalnega vidika večjo gotovost, da bi tudi v prihodnje te nepremičnine ostale v slovenskih rokah (tudi v primeru prodaje, naj bi denar ostal Slovencem); manj trden pa je položaj ‘župnijskih’ domov, kjer Slovenci nimajo dokončne besede, kar pomeni, da se njihov slovenski predznak lahko spremeni …

Več lahko preberete v Novem glasu.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.