Gibanje Odgovornih: ustvarjanje izrednih razmer v Sloveniji

PREJELI SMO. Gibanje Odgovornih je zelo zaskrbljeno zaradi razmer v državi, ki že pridobivajo nevarne razsežnosti nasilnih izgredov in vsesplošnega kaosa, v katerem ni več svobode niti človekovih pravic.

Da drvi Slovenija v katastrofo, smo javnost opozorili že maja letos v Memorandumu o odgovornih prihodnosti. Kljub temu, da smo ponudili temeljit razmislek o naši družbeni, politični in gospodarski stvarnosti, kljub temu, da smo jeseni opravili pogovore s poslanskimi skupinami o odpravljanju referendumskih blokad, se ni zgodilo nič takšnega, kar bi kazalo na to, da se upravljavci države v resnici zavedajo svoje odgovornosti za varno in stabilno prihodnost Slovenije.

Zadnji dogodki v Mariboru, Ljubljani in drugih slovenskih mestih so pokazali, da je stopnja nezadovoljstva med državljani velika in zahteva dialog med vlado, opozicijo, sindikati in socialnimi partnerji. Predvsem sindikati javnega sektorja, ki so najbolj goreči nasprotniki reform, bi se morali zavedati, da se Slovenija brez nujnih reform naslednje leto ne bo izognila bankrotu in prihodu evropske »trojke«.

Ker se socialni dialog ni odvijal v tej smeri in ker je za dodatno zaostrovanje razmer ponovno poskrbela iracionalna referendumska ureditev, ki sama po sebi ponuja idealne možnosti za ustvarjanje političnih in pravnih blokad, se je nezadovoljstvo socialno najbolj ogroženih slojev prebivalstva povečalo do te mere, da je ogrožena stabilnost države. Ob neredih v Mariboru in Ljubljani je postalo jasno, da je dosežena kritična točka. Še posebej dramatične so bile razmere v Mariboru, kjer se je civilna nepokorščina sprevrgla v ulično nasilje in vandalizem, ki ga Slovenija še ni doživela.

Gibanje Odgovornih se zaradi svoje politične in svetovnonazorske nevtralnosti ni hotelo oglašati pred predsedniškimi volitvami. Zaradi nasilja na ulicah, spričo pozivov k protestom, ki mejijo poskus vsesplošnega upora proti zakonitim predstavnikom lokalne in državne oblasti, pa se vseeno oglaša z namenom, da javnost opozori na prelomnost trenutka, v katerem smo se znašli. Posebej bi radi izpostavili pravico vsakega državljana, da izraža svoje mnenje na pravno dopusten način, saj sta svoboda izražanja in svoboda vesti tako kot povsod v demokratičnih družbah tudi v Sloveniji zagotovljeni z ustavo.

V Sloveniji imamo vsi naravno in neodtujljivo pravico, da kadarkoli in kjerkoli izražamo svojo mnenje na takšen način, ki ne posega v pravice drugih.

Protesti so legitimna in zakonita oblika izražanja nezadovoljstva nad razmerami v državi.

Niso pa legitimne in še manj zakonite demonstracije, na katerih prihaja do nasilnega kršenjajavnega reda in miru, uničevanja premoženja ali celo povzročanja telesnih poškodb.

Huliganski izpadi v Mariboru so obsojanja vreden incident, do katerega bi se morali jasno ograditi vsi, ki se zavzemajo za demokratično, pravno (!) odprto in pluralno družbo. Spoštovanje pravnega reda bi moralo biti na vrhu vseh vrednot, ki veljajo za vse – tudi za organe reda in miru! Če se izkaže, da je pri posredovanju policije dejansko prišlo do prekomerne uporabe sile, mora za to nekdo odgovarjati. Ta nekdo je lahko samo tisti, ki ga pravnomočno obsodi sodišče.Vloge tožnika in sodnika ne morejo opravljati mediji. Še manj pa politiki ali druge javne osebnosti, ki so se razglasile za razsodnike v tej zadevi.

V napetih razmerah smo pričakovali pomirjujočo in državniško besedo iz ust predsednika republike. Nismo je dočakali. Sredi najostrejše predsedniške predvolilne kampanje je predsednik v nasprotju z vlogo in poslanstvom svoje institucije podlegel pritiskom ter s svojimi političnimi izjavami v zadnjih dneh med ljudmi ustvarjal še večje nezaupanje do države in njenih varnostnih organov. Predsednik republike bi v tako odločilnih trenutkih moral biti predsednik, ne pa predsedniški kandidat, ki nastopa v vlogi vodje opozicije in pri tem celo napada tisto vejo oblasti, katere del je tudi sam.

Gibanje Odgovornih je zaskrbljeno tudi zato, ker se nedvomno legitimne zahteve socialno ogroženih skupin državljanov uporabljajo v predsedniški predvolilni kampanji kot netivo za ustvarjanje izrednih razmer, ki dialog iz institucionalnih okvirov selijo na ulico. Logika, po kateri se družbene spremembe izborijo na ulicah ali trgih, ustvarja idealne pogoje za fašizem.

V takšnem ozračju pa je za dosego cilja dovoljeno uporabljati vsa, tudi najbolj sprevržena in nasilna sredstva.

Družbene spremembe se v demokratični družbi dosegajo na (parlamentarnih) volitvah.

Za razmere, v katerih smo se znašli v zadnjih tednih in dneh, so odgovorni vsi, ki opravljajo javne funkcije v Sloveniji. To pa niso zgolj vlada, parlament ali ustavno sodišče, temveč tudi parlamentarna opozicija, ki je v preteklih mesecih večkrat nasprotovala predlaganim reformam in sistemskim zakonom predvsem zaradi zamer iz preteklosti.

Zavedamo se, da je teh zamer med političnimi strankami in njihovimi voditelji veliko in da se zdijo nepremostljive, vendar nas nadaljevanje takšne destruktivne politike vodi v nacionalni samomor. Gibanje Odgovornih je že v svojem Memorandumu opozorilo, da nas stari vzorci upravljanja in gospodarjenja, ki smo jih bili vajeni v zadnjih dveh desetletjih, zanesljivo peljejo v razvojni, moralni in finančni bankrot.

Pol leta kasneje so se naša svarila izkazala za upravičena. Pozivi k uporu in strmoglavljenju oblasti na lokalni ali nacionalni ravni nimajo nič skupnega z legitimno pravico vsakega državljana, da izraža svoje mnenje in se, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih opredeljujejo zakoni, za svoj prav poda na ulice, parke in trge ter tam mirno, nenasilno protestira.

Nespoštovanje zakonov pomeni zanesljivo pot v anarhijo in nasilje.

Gibanje Odgovornih pričakuje, da se bodo vsi nosilci oblasti znali in zmogli oglasiti v obrambi vrednot republike, katere pridobitve so danes bolj ogrožene, kot so bile kadarkoli prej v naši zgodovini.

Foto: Gibanje odgovornih