Pet evropskih projektnih mobilnosti zaključuje pomladno mednarodno dogajanje na GCC

Udeleženci projektne mobilnosti v Comu (Foto: arhiv GCC)

Pridobivanje pedagoških izkušenj v mednarodnem prostoru, motrenje tujih praks in predstavitev domačih praks so med temeljnimi premisami evropskega razvojnega načrta Gimnazije Celje – Center (GCC), ki je ena najaktivnejših šol programa Erasmus + na evropskih tleh, ob tem pa kot partnerska organizacija uspešno sodeluje tudi pri projektih Evropskih socialnih skladov ter programov Creative Europe in Horizon. Šola aktivno deluje tudi v programu EPAS (European Parliament Ambassador School) in MEP (Model European Parliament). V maju so na GCC izvedli štiri večje projektne mobilnosti v Bukarešto (Romunija), Oddo (Norveška), Kruševac (Srbija), Como (Italija), eno s partnerji iz Portugalske, Španije in Poljske pa gostili v Celju.

Mednarodni projekti, pri katerih sodeluje GCC, so namenjeni tako dijakom kot profesorjem

Srečanja partnerjev projekta Erasmus + DEPEND v Oddi na Norveškem so se udeležile dve dijakinji in dve profesorici. (Foto: arhiv GCC)

V okviru programa MEP so v Bukarešto kot članice slovenske delegacije med 7. in 14. majem odpotovale drugošolke Festina Thaqui, Viktorija Brecl in Julija Goršek. Tam so s kolegi iz cele Evrope razpravljale o žgočih mladinskih vprašanjih, mladi pa so sprejete resolucije posredovali tudi poslancem Evropskega parlamenta. 8. maja so na Norveško odpotovale dve dijakinji in dve profesorici z GCC, in sicer na srečanje partnerjev projekta Erasmus + DEPEND, kjer so vodilna tema odvisnosti in izmenjava praks med sodelujočimi šolami iz Slovenije, Hrvaške, Islandije, Norveške, Madžarske in Italije. Srečanje v Oddi je bilo namenjeno digitalnim odvisnostim, cilj projekta pa je razvoj priročnika za delo z mladimi na tem področju.

Med 9. in 13. majem je v Celju potekalo srečanje partnerjev strateškega projekta Erasmus + MEYE, v katerega so vključeni dijaki in profesorji programa predšolske vzgoje. (Foto: arhiv GCC)

Med 9. in 13. majem je v Celju potekalo srečanje partnerjev strateškega projekta Erasmus + MEYE (Mathematics in Early Years Education). Na GCC se v projekt vključujejo dijaki in učitelji s programa predšolska vzgoja, njegovi glavni cilji pa so izboljšanje izobraževanja vzgojiteljev na področju matematike, razvoj inovativnih izdelkov (priročnik, zloženke, didaktični materiali …) za vzgojitelje ter izboljšava sodelovanja med univerzami, srednjimi šolami in vrtci na področju načrtovanja dela v vrtcih. Nosilec projekta je CIPFP Faitanar (Španija), poleg GCC pa so vanj vključeni še Univerza v Valencii, Univerza v Varšavi in Skupnost šol Marcelino Mesquita iz Portugalske.

GCC koordinira projekt Mladi podjetniki v srednjih šolah

Med 10. in 14. maja je v Kruševcu gostovala učiteljsko-dijaška delegacija Erasmus + projekta YESSS (Young Entrepreneurs at Secondary Schools – Mladi podjetniki v srednjih šolah), ki ga sicer koordinira GCC. Cilj tega strateškega projekta, v katerem sodelujejo partnerji iz Srbije (Gimnazija Kruševac), Bolgarije (National management school in 32. gimnazija sv. Kliment Ohridski) in Turčije (Meram Anadolu Lisesi Konya) je razvoj konkretnih didaktičnih orodij in priporočil za razvoj podjetnostnih kompetenc pri rednem pouku in obšolskem delu. Predzadnje srečanje, ki je potekalo v Srbiji, je bilo namenjeno preizkušanju razvitih metod, pri čemer so sodelovali tudi dijaki.
Zadnja majska mobilnost je 6 dijakov in 2 profesorici z GCC popeljala v Italijo, natančneje ob jezero Como. Tam so se srečali dijaki in učitelji iz Finske, Italije in Slovenije. Cilj projekta je spodbujanje zdravih življenjskih navad pri srednješolcih s poudarkom na pravilnem prehranjevanju in številnih oblikah rekreacije. V času projektnih srečanj nastaja zbirka primerov dobre prakse, ki bo objavljena ob zaključku projekta.

Za GCC bodo tudi prihodnji meseci ne glede na konec šolskega leta na projektnem področju zelo intenzivni, pospešeno pa se tudi pripravljajo na mobilnosti, ki jih bodo predvsem jeseni izvajali v okviru obeh akreditacij programa Erasmus + in 2 veliki jesenski srečanji projektov Depend ter Students on the move, ki jih bodo gostili v Celju.

Slovenska filantropija je Gimnaziji Celje – Center spet podelila priznanje za izjemno delo na področju prostovoljstva

Po podelitvi so se nagrajenci slikali, z leve proti desni: Jon Kanjir, Ula Polutnik, Robin Lokar Radkovič in Marjana Turnšek (Foto: arhiv GCC)

Ob začetku nacionalnega tedna prostovoljstva (23.–29. maja) je Slovenska filantropija 25 vzgojno-izobraževalnim zavodom iz vse Slovenije podelila naziv junaki našega časa za šolsko leto 2021/2022. Naziv je spet prejela tudi Gimnazija Celje – Center (GCC) kot edina srednja šola s Celjskega, med osnovnimi šolami iz regije pa se z nazivom lahko pohvalijo še OŠ Lava iz Celja, OŠ Livada iz Velenja in OŠ Zreče. Namen natečaja je razvoj prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, cilji natečaja pa krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev kakega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih in senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju. Priznanje so v imenu šole na osrednji prireditvi, ki je 24. maja potekala v Kamniku, prevzeli dijaki Jon Kanjir, Ula Polutnik in Robin Lokar Radkovič ter mentorica Dijaške skupnosti GCC Marjana Turnšek.

Na natečaju so kandidirali z več projekti

GCC je na natečaju kandidirala z največjimi prostovoljskimi in dobrodelnimi projekti letošnjega šolskega leta – akcijami #misijaČLOVEK (v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in nekdanjim dijakom Kristjanom Vebrom), tradicionalnim jesenskim dobrodelnim koncertom, Anino zvezdico, akcijami za pomoč Ukrajini, projektom Gregorjevo na GCC, prostovoljskim delom v različnih partnerskih institucijah, mrežno učnih in razrednih tutorjev in GCC Cunjarnico, izmenjevalnico oblačil. Strokovna komisija je v projektih GCC z več kot tristotimi aktivnimi dijaki in mentorji na področju prostovoljstva prepoznala izjemen potencial in neprecenljiv prispevek k bolj humanemu obrazu naše družbe. Obenem je treba tudi omeniti, da so dijaki GCC že nekaj let zapored tudi naj prostovoljci Mestne občine Celje. Letos je ta naziv v kategoriji 16 do 19 let osvojil četrtošolec Jon Kanjir.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je ponosen na dijake

»Zelo ponosni smo na naše prostovoljce in njihove mentorje, ki so se tudi letos izdatno udejstvovali pri številnih projektih in dobrodelnih ter prostovoljskih akcijah, ki predstavljajo zelo pomemben del utripa naše GCC. Zadnji dve koronski leti sta močno izpostavili zlasti problematiko socialno-ekonomskih razlik med mladimi, pomanjkanje socialnih veščin, zato je še posebej pomembno, da znamo v vrtcih in šolah krepiti duh solidarnosti in zavedanja soodvisnosti ter pomena vsakršne pomoči, ki jo lahko damo sočloveku. Sistemski odziv je žal preslab in le upamo lahko, da bo v prihodnjih letih za državo to področje postalo prioriteta, ki bo posebno mesto dobila tudi v šolskem sistemu.«