Frank nezadržno raste

Švicarski frank strmo raste. Za mnoge predstavlja danes najbolj stabilno in močno svetovno valuto. Od začetka letošnjega leta je frank pridobil na vrednosti 18 odstotkov primerjavi z evrom, v zadnjem letu dni pa za skoraj tretjino. Dramatično povečanje tečaja švicarskega franka na tečajnih listah v Sloveniji je odraz gibanj na mednarodnih trgih valut na katerih je švicarska valuta v avgustu letos dosegla rekordno vrednost v odnosu na evro in dolar. Rast franka je podprta tudi s strahom vlagateljev pred novo recesijo in kaže na močno povpraševanje po »imetju«, ki ga imajo za varno zatočišče pred negotovimi časi.

Vzpon v času krize

Finančna kriza, ki smo ji bili priča sami, je vrednost franka precej zvišala. Od njenega začetka dve leti nazaj je frank ves čas v primerjavi s svojima največjima tekmecema, dolarjem in evrom, pridobival na vrednosti. Razlog za apreciacijo franka je predvsem v zaupanju investitorjev v to valuto. Švica kot država izdajateljica franka je precej varna v pogledu hranilnih vlog, prav tako pa je švicarska vlada ves čas izvajala politiko stabilne in močne gospodarske rasti, brez ustvarjanja velikih proračunskih primanjkljajev. Švicarsko gospodarstvo tudi dobro posluje s tujino in ustvarja velik zunanjetrgovinski presežek, zato, po mnenju nekaterih, ni pričakovati večjega upada valute. Po drugi strani pa se poraja velika bojazen pri samih Švicarjih, da bi premočan frank močno škodil izvoznemu delu švicarskega gospodarstva.

Ukrepi Švicarske narodne banke

Švicarska narodna banka je nedavno objavila sporočilo za javnost, da bo spravila v obtok večjo količino frankov, da bi zbila precej visok tečaj domače valute glede na dolar in evro. Tako se bodo depoziti z zdajšnjih 80 povečali na 120 milijard frankov. Iz Švicarske narodne banke so sporočili tudi, da predstavlja previsoki tečaj franka grožnjo razvoju švicarskega gospodarstva in je dodatno zaostril deflacijski rizik. Švicarski frank je naravnost katapultiral status varne valute, zlasti v času velikih oscilacij na mednarodnih finančnih trgih. Kljub ukrepom Švicarske narodne banke pa nekateri vidijo v letu 2012 vnovičen porast franka, na eni strani zaradi predvidene rasti švicarskega BDP za 2 odstotka, na drugi strani pa zato, ker obstaja bojazen, da gospodarstva ZDA in držav Evropske unije ne bodo beležila večje gospodarske rasti.

Šok za kreditojemalce

Nagla rast franka je po žepu udarila mnoge posojilojemalce, ki imajo v tej valuti obveznosti do bank. Zato banke že razmišljajo o ukrepih, ki bi ublažili finančni pritisk na njihove kliente, vendar verjetno ni za pričakovati vrnitve na obrestno mero, ki je bila dana v času, ko je bilo posamično posojilo odobreno. Posojila vezana na franke so mnoge pripeljala v stanje, ko jim je »voda pritekla že do vratu,« vrednost obroka jim raste iz dneva v dan, saj je frank dobesedno »podivjal«. Zato se jih veliko sprašuje ali naj posojilo zamenjajo za evrsko, kar pa banke ne priporočajo, saj bi trenutno, zaradi višje obrestne mere, anuiteta bila v evrih še višja, poleg tega pa bi nastali še stroški v zvezi z odobritvijo novih kreditnih pogojev. Rešitve prav gotovo morajo obstajati, posebej če pristopimo k njim na racionalen način, ker rast franka ni samo resen socialen problem, temveč tudi ekonomski problem. Poleg tega, gledano z ekonomskega vidika, apreciacija franka, ne samo da ne ustreza dolžnikom, ki so privedeni v stanje, da ne zmorejo več poravnavati svojih obveznosti, temveč ne ustreza tudi bankam, ki se lahko soočajo z upadom povpraševanja. Zato je rešitev te zagate problem obeh strani, ne nazadnje pa švicarske države same.

Foto: swiss tourism