F. Koncilija: »Šance« postajajo kulturno-arheološka znamenitost dolenjske metropole

Foto: Franci Koncilija.
Foto: Franci Koncilija.

Končana je obnova več kot 600 let starega srednjeveškega obzidja v Novem mestu

Aktualni župan mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič in novomeški škof msgr. Andrej Glavan sta v sredo, 01. oktobra 2014 popoldan odprla prenovljeno mestno obzidje »Šance« na kapiteljskem hribu, neposredno v bližini stolne cerkve Sv. Nikolaja in novomeške škofije. Leta 1992 so »Šance« razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Prenovljeno obzidje s sprehajalno potjo je pravi ponos Novega mesta. Po kratkem kulturnem programu in nagovoru župana Muhiča, je novomeški škof Andrej Glavan blagoslovil obnovljeno obzidje.

Predstavitev naložbe in gradnje

Staro mestno obzidje na kapiteljskem hribu je edino v Novem mestu, ki se je še ohranilo iz časov Turških vpadov. Ves čas po drugi svetovni vojni je zid vidno propadal in se rušil. Spomladi letos so stekla obnovitvena dela. Predračunska vrednost te pomembne naložbe je znašala okoli 335.000 €. Investitor je bila MO Novo mesto v višini 54% deležu, kot sofinancer pa je bila tudi RS,prejšnje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je prispevala v višini 46% deležu celotne investicije.

Potrebno tehnično dokumentacijo sta izdelala Investbiro Novo mesto, in Irma – inštitut za raziskavo materiala iz Ljubljane, konservatorski program za obnovo 122 metrov dolgega mestnega obzidja pa je izdelal in vodil strokovni nadzor, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto. Gradbena dela je izvajalo podjetje SL – inženiring iz Cerklje ob Krki.

»Z občino in z božjo pomočjo smo obnovili mestno obzidje…« je bila izjava župana Alojzija Muhiča ob njegovem kratkem pozdravnem nagovoru

Foto: Franci Koncilija.
Foto: Franci Koncilija.

Po projektni dokumentaciji so sanacijo zidu razdelili na štiri odseke, kjer so utrdili temelje zidu in jih zaščitili z zemeljskim nasipom, zid pa so najprej popravili in ga pred atmosferskimi vplivi zaščitili z dvokapno strešico iz opečne opeke. Ob obnovljenem obzidju bodo dokončno uredili še sprehajalno pot s primerno predstavitvijo zgodovinskih podatkov in arheoloških najdb.

Pomen obnove zidu

Nobenega dvoma ni, da sanirano starodavno srednjeveško novomeško obzidje predstavlja pravo dodano vrednost in koristi za lokalno skupnost, državo in širši evropski prostor. To se bo odražalo v celovitejši turistični ponudbi Novega mesta, saj se v neposredni bližini nahajajo najpogosteje obiskani zgodovinsko pomembni objekti mesta, kot so: Stolnica Sv. Nikolaja, starodavni škofijski sedež, Dolenjski muzej, Dolenjska galerija itd…Prav tako načrtujejo izgradnjo tako imenovane »zgodovinske učne poti« za novomeško osnovno in srednje šolsko mladino za boljše razumevanje historičnega dogajanja na novomeških tleh, navsezadnje bo sprehajalna pot ob obzidju pomembna poživitev za Novomeščane.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.