F. Donko, Radio Ognjišče: O nestrokovnosti neke stroke

Po mojem nastopu na predreferendumskem soočenju na javni televiziji, v četrtek, 10.12.2015, so zazvonili alarmni zvonci po različnih hierarhičnih stopnjah sistema, ki mu trenutno pripadam. Direktorica je takoj v petek zjutraj prejela klice in pošto, s skupnim imenovalcem: kaj se v njenem centru dogaja?

Iz zanesljivih virov- nekaterih sodelavcev ki so petkovo obsedno stanje opazovali od blizu- sem izvedel, da so ves dopoldan pri direktorici sestankovale vodje enot, nekak krizni štab, ki se je odločal o reakciji na moj televizijski nastop. Dogovorili so sklic izredne seje Strokovnega sveta, ki se je sestal, a se po mojih informacijah, še ni dokončno opredelil do mojega nastopa. Iz medijev sem pa izvedel, da je vodja regijske interventne službe, Francka Premzel, podala prijavo na Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije, zaradi domnevnih kršitev določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, ki naj bi ga osebno kršil z nastopom v televizijskem soočenju.

V luči tega dogajanja razumem tudi agitacijo Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, ki smo ga zaposleni prejeli tri dni pred referendumom.

Društvo Socialnih delavk in delavcev Slovenije je s soglasjem vodstva Centra za socialno delo Maribor, 17.12.2015, vsem strokovnim delavcem centra po e-pošti poslalo svoje stališče v zvezi z referendumom. Preberete ga lahko tukaj. Zaposlenim na Centru za socialno delo Maribor je vodstvo po mojem nastopu na javni televiziji očitno želelo predstaviti tisti pravi, »uradni » del stroke socialnega dela, ki je po volji trenutne politike in aktualne ministrice, Anje Kopač Mrak.

Ob branju stališča DSDDS se mi odpira precej vprašanj, na katera bi želel odgovor s strani omenjenega društva.

Stroka socialnega dela ima svoje strokovno združenje, Socialno zbornico Slovenije, ki se tokrat, za razliko od prejšnjega referenduma o DZak, ni opredelilo.

Prav tako se kot strokovno združenje predstavlja tudi Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije. Ob tem je zanimiv podatek, da ima omenjeno društvo svoj sedež kar na Fakulteti za socialno delo, in gostuje na spletni strani fakultete, ki je v predreferendumskem dogajanju s pritiski na študente in izjavo dekanje pokazala, da s svojim delom sledi navodilom LGBTQ-lobija, etika stroke pa je v aktualnem primeru drugorazredna tema. DSDDS ni v razvidu društev v javnem interesu na področju socialnega varstva. Od kod patronat Fakultete za socialno delo do omenjenega društva je vprašanje, ki ga naslavljam na omenjeno fakulteto.

DSDDS v svojem Stališču navaja precej strokovno nevzdržnih in nevarnih trditev.

V poudarjenem tisku izpostavi, da pomeni novela »nujno potrebno izenačitev pravic in pridobitev pravic istospolnih parov s heterospolnimi, ki te pravice že imajo zakonsko pridobljene in urejene«. Od kod ta nujnost, ni razvidno. V trenutno veljavni zakonodaji in opredelitvi Ustavnega sodišča do tematike, takšne nujnosti ni zaznati. Morda bi na to znala odgovoriti profesorica Barbara Novak, z Ljubljanske Pravne fakultete, ki se ob rob omenjene tematike oglaša z izrazito pristranskimi pravnimi mnenji.

V nadaljevanju pravi DSDDS takole:»Stroka socialnega dela in socialni delavci in delavke pa si moramo prizadevati, da so v isti zakonodaji urejene tudi pravice vseh ljudi, tudi tistih, ki so v manjšini in teh pravic še nimajo urejenih«.

Ta stavek zraven zaskrbljujočega nepoznavanja namena in pomena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, nakazuje malomarno (ne)poznavanje temeljnih pravnih aktov s področja človekovih pravic, saj 14. člen Ustave RS v povezavi s 14. členom EKČP in Protokolom št. 12 EKČP povsem nedvoumno zavezuje zakonodajalca, da spoštuje enake pravne položaje in razlikuje med različnimi. Ko bi to počela strokovno nepodkovana politika, bi takšno izjavo skušal razumeti, ko pa to izjavi samooklicana stroka, potem me pa res skrbi, kaj se s tem delom stroke dogaja.

Ko primerjam Stališče DSDDS, je že na prvi pogled očitno, da je skoraj identično Stališču Strokovnega sveta za enakost spolov glede referenduma o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s prvopodpisano Anjo Kopač Mrak, trenutno resorno ministrico.

Več lahko preberete na radio.ognjisce.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.