Evropsko leto boja proti revščini se izteka

Evropska komisija je v začetku letošnjega leta s konferenco v Madridu razglasila leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Razlog za takšno odločitev je bila ugotovitev, da se skoraj 80 milijonov prebivalcev Evropske skupnosti sooča z revščino. Evropska komisija je zato vse članice pozvala k oblikovanju politik in ukrepov za spopad s problemom revščine. Velik problem je v pojmovanju revščine: za ene je to takrat, ko človek nima dovolj denarja za pokrivanje osnovnih potreb, za druge so revni samo tisti, ki živijo od podpore drugih. Ne glede na razlike v pojmovanju revščine pa se vsi strinjajo, da je revščina resen problem, s katerim se morajo spopasti vse vlade EU. Slovenija se je na revščino odzvala z ukrepom vlade za zaposlene in sicer z dvigom minimalne plače. Z dopolnitvijo socialne zakonodaje naj bi pravičneje vplivala na razdelitev socialnih transferjev, večja pozornost pa bo namenjena tudi enoroditeljskim družinam in položaju starejših žensk.

Foto: Leroy Skalstad, SXC