Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

Evropska unija z evropskim letom vsakič osrednjo pozornost posveti eni od družbeno pomembnih tem. Tako je evropski parlament letos julija uradno razglasil leto 2012 za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Slednje bo z vrsto dejavnosti pod pokroviteljstvom Evropske komisije in držav članic promoviralo zdravo, vitalno in vsestransko aktivno staranje in medgeneracijsko solidarnost. Ob tem so napisali, da je namen evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (2012) povečati ozaveščenost o soočanju z izzivi, ki jih prinaša staranje, in deliti dobre prakse. Aktivno staranje daje starejšim ljudem možnost, da ostanejo v sferi dela in delijo svoje izkušnje z mlajšimi, da še naprej igrajo aktivno vlogo v družbi in živijo čim bolj zdravo, neodvisno in izpolnjujoče življenje.

Vlada Republike Slovenije se je ob tem odločila,da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prevzame ključno vlogo pri obeleževanju evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v Sloveniji. Za ta namen so ustanovili nacionalni odbor, sestavljen glede na vsebino evropskega leta iz najširšega kroga predstavnikov iz vladnega in nevladnega sektorja, gospodarstva in civilne družbe, upoštevaje nacionalno in lokalno raven. Ob tem so imenovali tudi ambasadorje in nacionalnega koordinatorja.

Vzroki za obeležitev evropskega leta aktivnega staranja se skrivajo v tem, da se pretežni del Evrope sooča s podobnimi demografskimi trendi, med katerimi je treba posebej izpostaviti podaljševanje življenjske dobe in nizko rodnost. Posledica tega so vse številčnejše starejše generacije in maloštevilne mlade generacije,kar vodi v demografsko staranje družbe. Dosedanja razmerja med generacijami se tako vse bolj spreminjajo. Tovrstne spremembe imajo velik vpliv na družbeno in gospodarsko življenje, nedvomno pa bodo posledice demografskih sprememb v prihodnje še izrazitejše. Spremembam bodo posebej zapostavljena področja socialne zaščite, zdravstvenega varstva, pokojninskega in invalidskega 7avarovanja, pa tudi področja šolstva, kulture, prostorskega planiranja,varnosti, prometa itd.

Aktivno staranje je vseživljenjski proces, ki stremi k izboljševanju zdravja, aktivni udeležbi v družbi in večji socialni varnosti vseh ljudi, so zapisali na straneh ministrstva ob predstavitvi evropskega leta. Ob tem so si postavili cilj obeležitve, ki je ustvarjanje starosti prijazne Evropske unije do leta 2020, pri čemer so posebej izpostavljena naslednja področja:

• spodbujanje aktivnega staranja in zaposlovanja tako za tiste, ki še niso dopolnili pokojitvene starosti, kot za tiste, ki so že v pokoju;

• spodbujanje aktivnega staranja na lokalnem nivoju s pomočjo večje socialne vključenosti, prostovoljstva, ustrezne oskrbe;

• promocija zdravega staranja in neodvisnega življenja;

• spodbujanje družbe vseh starosti z večanjem solidarnosti med generacijami in tudi priznavanje vrednot in identitete starejših ter priznanje njihovega prispevka v družbi.

Ob prebiranju namena in ciljev obeležitve evropskega leta aktivnega staranja sem nehote pomislila na vse naše prostovoljne sodelavke in sodelavce Karitas. Mnogi obrazi so se pojavili pred menoj in sem si rekla: »Naši prostovoljci so že aktivni. Nekateri imajo komaj kaj časa zase.« Tako bo zanje to leto samo potrditev, da so na pravi poti, da svojo starost preživijo aktivno. Pri svojem delu sem se velikokrat srečevala s starejšimi ljudmi. Mnogi so svojo starost preživljali zelo aktivno, veselo, obdani z veliko ljudmi, kljub bolezni in tegobam, ki so jih doletele. Mnogi pa so vsak dan iskali, kaj jih kje boli, vse jim je šlo narobe, nihče ni bil dovolj prijazen.

Zakaj taka razlika? Zakaj nekateri, ki so imeli vsega dovolj, imeli zelo lepo življenje, sedaj na starost, ko bi se lahko veselili toliko dobrega, iščejo samo probleme in težave? Ob opazovanju in srečevanju z njimi sem našla odgovor. Kdor je v mladosti in srednjih letih zgradil lepe in prijazne odnose do soljudi okoli sebe, ta je kljub tegobam preživljal lepo in aktivno starost, se veselil vsega, kar mu je bilo v starosti podarjeno, tudi še tako majhne pozornosti. Zato smo v letu 2012 vsi – mladi, srednja generacija in starejši – povabljeni, da se trudimo ustvarjati čim lepše in dobre medsebojne odnose ter graditi prijazno družbo. To nam bo omogočilo najlepšo medgeneracijsko solidarnost. Naj bo to tudi naša novoletna želja, da bomo med ljudi nosili ljubezen in prijaznost.

Foto: cnvos

Opomba: avtorica je članek objavila v reviji Žarek, ki jo izdaja slovenska Karitas