Evropski rokovnik

Evropska komisija, ki jo vodi José Manuel Barroso, je kot učni pripomoček spoznavanja Evropske unije, za dijake natisnila 3 milijone rokovnikov. V rokovniku je tudi koledar, ki predvsem v Italiji, Franciji in na Poljskem predstavlja vir negodovanja. Kot v vsakem rokovniku, je tudi v tem koledar v katerem so obeleženi posamezni pomembni verski prazniki. V njem so obeleženi judovski, muslimanski, hindujski,.. vsi prazniki razen krščanskih. Ni ne božiča, ne velike noči. Za dan 25. december je napisan slogan: ” Pravi prijatelj je tisti, ki deli z vami vaše skrbi in radosti.” (prosti prevod iz Francoske verzije).

Vodilni politiki teh držav pozivajo Evropsko komisijo , da ta rokovnik umakne. Evropska komisija odgovarja, da sta božič in velika noč tako zanana praznika , da jih ni potrebno omenjati. V francoskih in italijanskih reakcijah je moč zaslediti resno skrbi, da je to še eden od znakov negiranja lastne identitete in očitne diskriminacije kristjanov. Zelo propulzivna francoska komentatorka Elisabeth Lévy pravi, da ne gre za vzgojni pripomoček, marveč za prevzgojni. Pripomni tudi, da je v dneh, ko so v muslimanskem svetu kristjani žrtve terorizma, Evropa zelo medlo reagira na problem verskega čiščenja in si hkrati privošči diskriminacijo kristjanov v Evropi.

Lahko bi rekli, da je ta očitna diskriminacija lapsus, a je lapsus zgolj znanilec neke nove evropske identitete, ki se vzpostavlja v Evropi. Že ob sprejetju ustave Evropske skupnosti je zanikanje svojih korenin naznanilo ta ideološki trend, ki poskuša z negiranjem porekla ubežati vsem morebitnim konfliktom in na novo vzpostaviti identiteto, ki bo slonela zgolj na pravni listini človekovih in otrokovih pravic. Vsi vemo, kakšen je v naših očeh človek, ki negira svoje poreklo in svojo preteklost, takega človeka enostavno ne cenimo. Tako bo v očeh mnogih, Evropska skupnost izgubila veliko svojih privržencev, kajti človeško zaupanje je grajeno na priznavanju identitete. V Sloveniji je zaupanje v Evropo še vedno večje kot drugod, ker smo doma še na slabšem. Toda, tak koledar bi lahko mirno nastal tudi pod peresom Aleša Guliča. In ko povežemo to dvoje, vidimo, da se na nivoju Evropske skupnosti ne moremo obetati kaj več, kot nam ponujajo domači politiki.

Konstruktiven odnos je vedno grajen na medsebojnem priznanju in spoštovanju. Če bo Evropska komisija priznala in spoštovala identiteto Evropejcev, bodo le ti priznali njeno suverenost. V nasprotnem primeru je to zgolj birokratski aparat z minimalno legitimnostjo. Zgodovina nas uči, da taka skupnost nima bodočnosti.

Foto: Europa Dairy