Evropska Slovenija

evropska slov

Zbornik Evropska Slovenija je odziv generacije 1972–1982, t. i. nevidne generacije mladih do 40 let na pomanjkanje javne razprave in tudi na zastoj slovenske republike oz. celo njen zdrs na raven izpred dvajsetih let, od koder se je le s težavo izvila. Poziv k »evropski Sloveniji« je klic k dokončnemu zasidranju Slovenije v zahodnem mišljenjskem, vrednostnem in kulturnem okolju. Je opozorilo, da generacija posameznikov, ki je svoje najzgodnejše obdobje državljanstva živela v državi, kjer so se sistematično kršile človekove pravice (Temeljna ustavna listina), ne želi ohranjanja, še manj pa restavracije družbenega sistema, ki ga (poleg političnih, pravnih in ekonomskih primanjkljajev) označuje klima provincialne samozadostnosti, domačijske zaprtosti, duhovne ozkosti in svetohlinstva.

Zbornik Evropska Slovenija si zastavlja eno samo, a ključno vprašanje: kakšno Slovenijo hočemo?

Prispevki v zborniku:

Andrej Rahten: Slovenska kulturna in politična (samo)zavest v historičnih mnogonarodnih okvirih
Boštjan Kolarič: Slovenija in njen odnos do totalitarizmov
Vojko Strahovnik: Skupnost dialoga, odgovornosti in upanja
Jernej Letnar Černič: Vizija učinkovitega varovanja človekovih pravic v slovenski družbi
Matej Avbelj: Slovenija kot demokratična in pravna država
Miha Movrin: Slovenski presaditveni učinek: med institucijami in kulturo
Aleš Maver: Sožitje titovke in kvatrnega semnja
Uroš Urbanija: Pogoj za polno demokracijo je pluralnost medijskega prostora
Dejan Hozjan: Slovensko izobraževanje v evropski perspektivi
Saša Peršolja: Avtonomnost slovenskega visokega šolstva
Jernej Kurinčič: Enega duha v lomljenju kruha – kakšno slovensko Cerkev hočemo
Andrej Naglič: Odprto področje odnosa slovenske države do cerkva in drugih verskih skupnosti
Simon Umek: Zasebna lastnina kot branik ekonomske svobode
Gorazd Justinek in Katja Lautar: Slovensko gospodarstvo med preteklostjo in prihodnostjo
Žiga Andoljšek: Fiskalno pravilo – zdaj
Jerneja Penca: Identiteta okolja in okolje identitete
Dejan Valentinčič: Slovenija in rojaki izven meja matične domovine
Jure Vidmar: Slovenija in mednarodno pravo
Gašper Dovžan: Slovenska zunanja politika kot učinkovito sredstvo razvoja naše države

Uredili in uvodno besedo zapisali: Matej Avbelj, Gašper Dovžan, Jernej Letnar Černič, Miha Movrin
Izdal: Inštitut Karantanija, Ljubljana
Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko
Število strani: 424

Na Časniku ste lahko o zborniku Evropska Slovenija že prebrali:

Zbornik Evropska Slovenija lahko po ugodni ceni 14,90 evrov z dodano poštnino naročite na spodnjem obrazcu.

[vfb id=’13’]

Komentiraj