Igor Bahovec: Koga podpreti na EU volitvah

Podpreti moramo te, ki zmorejo poživiti vizijo očeta Evrope R. Schumana Slovenci smo si dolgo prizadevali za vključenost v zahodnoevropske povezave. Sedaj pa, kot da ne vemo, kako bi ravnali. Evropski parlament doživljamo kot nekaj oddaljenega od našega življenja. Na to vplivajo širši evropski dejavniki, denimo kriza zaupanja v demokratične institucije, birokratizirano delovanje EU in oddaljenost parlamenta od življenja ljudi. Koga podpreti na volitvah? Menim, da te, ki imajo odgovor na širjenje politične polarizacije, povečevanje ekonomskih razlik in evroskeptičnost. Predvsem pa te, ki zmorejo poživiti vizijo ustanovnih očetov, denimo Schumanovo vizijo Evrope kot kulturne skupnosti v najboljšem pomenu besede. Sveti papež Janez Pavel II. si je prizadeval, da bi Evropa dihala z obema kriloma pljuč, kajti brez srečanja Zahoda in Vzhoda bo težko graditi dušo Evrope.