Utrinek: Edinstvenost FDŠ

Brdo slikaFakulteta za državne in evropske študije je edinstvena izobraževalna ustanova v Sloveniji. Izhaja iz ustavnih vrednot samostojne slovenske države in izvaja kakovostno izobraževanje na vseh treh univerzitetnih stopnjah. Pester izbor študijskih programov nudi priložnost znanja željnim, ambicioznim posameznikom. Redni vpis je koncesioniran, zato šolnine ni, nanj pa se lahko vpišejo tudi zaposleni kandidati.

Fakulteta izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil ter tudi pri izvajalcih javnih služb. Fakulteta nudi široko interdisciplinarno znanje vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

Fakulteta ponuja odličen akademski zbor, ki študente uči kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja. Prvovrstni strokovnjaki iz prakse študente seznanijo z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi in geostrateškimi izzivi. Naši študijski programi so interdisciplinarno sestavljeni iz predmetov s področja delovanja države, EU, mednarodnih organizacij in diplomacije. Vse to so vsebine, katerih poznavanje je ključno za uspešno delovanje in nastopanje v globaliziranem svetu 21. stoletja.

Torej, če si želite pridobiti prvovrstno znanje s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov, ki vam bo služilo v osebnem in poslovnem življenju, je Fakulteta za državne in evropske študije vaša najboljša izbira.

Pripis uredništva: besedilo je oglasno sporočilo.