Državo državljanom

PREJELI SMO. Deklaracija Zbora za republiko na kulturni dan, 8. februarja 2013. Izhajajoči iz zgodovinske volje, ki je pripeljala do uresničitve samostojne slovenske države, podpisniki te deklaracije izjavljamo, da je slovenski narod uresničil mnoge cilje, ki so se dobri dve desetletji nazaj zdeli nemogoči. A hkrati ugotavljamo, da so pomembne stvari javnega interesa v domovini ostale nedorečene in nespremenjene glede na stanje, ki je vladalo pred osamosvojitvijo.

Prejšnja država ni pripadala vsem državljanom, ampak enim bolj kot drugim. To žalostno stanje opažamo tudi danes.

Gospodarstvo ni doživelo ustrezne prevetritve, v njem so se ohranili politični monopoli, znotraj katerih so se po tovarišijskih kriterijih delili veliki, običajnim ljudem nedostopni krediti. Slovenski bančni sistem je postal talec prav te miselnosti. Zaradi pohlepa starih centrov moči smo morali vsi državljani že dvakrat zapolniti velikanske finančne vrzeli. Nadzorni mehanizmi, ki jim ima na razpolago vsaka država, niso zadostno opravili svojih nalog. Želimo opozoriti, da tudi pravosodje ni opravilo in ne opravlja vloge, ki jo mora imeti v demokratičnem svetu.

Gospodarski monopoli, v povezavi z neučinkovitim pravosodjem, dušijo podjetniškega duha. Medijski monopoli ustvarjajo in potvarjajo realnost. Pojavljajo se težnje po zanikanju demokratičnih metod odločanja.

Zato podpisniki te deklaracije:

· zahtevamo državo vseh državljanov.

· zahtevamo preglednost gospodarskega in bančnega sistema.

· želimo živeti v državi z urejenim pravosodjem, kjer bodo zakoni veljali za vse in ne le za peščico.

· pričakujemo pluralne medije in profesionalno delo novinarjev

· se zavzemamo za konkurenčno državo odgovornih posameznikov, v kateri je država v službi državljanov.

Želimo sprostiti ustvarjalne sposobnosti slovenskih državljanov ter tako ujeti standarde najbolj razvitih držav. Pri tem združujemo moči vseh ljudi »ki dobro v srcu mislijo«.