Dežman: Vlada krši temeljne človekove pravice živih in mrtvih

huda_jama2Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč na Vlado RS naslavlja izjavo o nujnosti hitrejšega in doslednejšega uresničevanja Zakona o vojnih grobiščih in Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki jo je sprejela Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč v pričakovanju, da boda Vlada RS, MDDSZ in MK sprejelo ukrepe, ki bodo leta 2015, ob stoletnici od začetka bojev na Soški fronti in ob sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne in povojnih množičnih izvensodnih pobojev sprejeli ukrepe, ki bodo presegli sedanje stanje, ko neuresničevanje zakonov povzroča kršenje temeljnih človekovih pravic tako mrtvih kot živih.

V pripravo izjave so bili od vsega začetka vključeni tudi predstavniki Nove Slovenske zaveze in Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Organi obeh organizacij so obravnavali izjavo Komisije in jo v pisnih izjavah podpirajo.

Predsednik Komisije: Jože Dežman

Izjavo objavljamo v celoti.