Čisto prav

Okvarjeno intimno jedro, nukleus slovenske družbene patologije desetletja onemogoča kakršnokoli pošteno razpravo med Slovenci samimi. Z onemogočanjem razprave se učinkovito onemogoča resnico.

S tem pa se onemogoča spremembo intime. Kar ovira uveljavitev prava.

V podstati razkola v tem narodu je torej okvara vsakokratne intime. Intime o tem, kaj je prav.

Čisto prav

Poglejmo čisti primer intime. Sodnika.

Sodnik sodi v enem najodmevnejših procesov v zgodovini. Sodi osebi za umor. Noben umor v novejši zgodovini ni imel tako hudih posledic za države in ljudi. Posledica sodnikove intime bo, da se bo storilca kot polnoletnega usmrtilo oziroma, da se storilca kot mladoletnega ne bo usmrtilo.

V takšnih okoliščinah opazujemo sodnika, ki bo intimno presodil – prav.

V zadevi gre za sojenje Gavrilu Principu zaradi atentata 28. junija 1914 na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. To je bil povod za prvo svetovno vojno. »Noben politični umor v novejši zgodovini ni imel tako daljnosežnih posledic kakor smrt nadvojvoda Franca Ferdinanda v Sarajevu 28. junija 1914.«

Državni tožilec dr. Franjo Švara je v končni besedi dne 22. oktobra 1914 »poudaril vprašanje Principovih let in trdil, da je bil rojen 13. junija 1894, to pa pomeni, da je na dan atentata že prekoračil dvajseto leto; zato je predlagal, naj se Princip kaznuje s smrtno kaznijo. Principov advokat dr. Max Feldbauer je oporekal Švarovi trditvi, da je bil Princip rojen 13. junija. Predložil je dokaze, da je bil Princip rojen 13. julija in da na dan atentata potemtakem še ni izpolnil dvajset let. Ta razlika je nastala zaradi napake, ki jo je zagrešil župnik Ilija Bilbija. V matični knjigi je zapisano, da je bil Princip rojen 13. julija, v domovnici pa 13. junija. Toda v kneževi prijavi okrajnemu uradu oziroma izpostavi v Grahovem je stalo, da je bil Princip rojen 13. julija«.

(Dejansko stanje primera smo opremili s citati iz vira: Dedijer, V., Sarajevo 1914, DZS, 1966, str. 25, str. 512-513 ter op. 126 in 127).

Čisto pravo

Sodnik je za dogodek dne 28. 6. 1914 čisto pošteno sodil osebi po datumu 13. 7. in ne 13. 6.

Oseba je bila rojena 13. 7. 1894 in ji je ob času sarajevskega atentata manjkalo 15 dni do polnoletnosti. Zato je sodnik izrekel sodbo Principu kot mladoletniku na 20 let zapora, ne pa na smrtno kazen kot drugim udeležencem istega atentata.

Čista definicija prava se tokrat glasi: 15 dni do smrtne obsodbe = 13. julij – 28. junij.