Cerkev v Prekmurju v prvih letih po veliki vojni (1918–1924)

Pater dr. Igor Salmič je za Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino pripravil predavanje Cerkev v Prekmurju v prvih letih po veliki vojni (1918–1924).

Spletno predavanje bo v sredo, 19. maja 2021, ob 18. uri, spremljati pa ga bo mogoče prek Zooma na povezavi. Meeting ID: 897 826 1588, Passcode: 6A8ksK

Igor Salmič: Cerkev v Prekmurju v prvih letih po veliki vojni (1918–1924)

Na dan 17. avgusta 1919 je jugoslovanska vojska predala Prekmurje oblasti vlade Kraljevine SHS, a sam postopek dokončne priključitve ozemlja matičnemu narodu, tako v civilnem kot v cerkvenem smislu, s tem še ni bil končan. Še nekaj let je trajalo, da so bile državne meje dokončno določene in da so se zadeve uredile tudi cerkvenopravno. Prekmursko ozemlje je hkrati prenehalo pripadati škofiji Sombotel in je postalo sestavni del nove škofije, lavantinske s sedežem v Mariboru, čeprav z veliko vmesnimi fazami. Predavanje bo skušalo orisati dolgotrajni proces ustanavljanja apostolske administrature za Prekmurje (1918–1923), različne akterje ter vlogo Svetega sedeža.

Igor Salmič je od leta 2018 provincialni minister Slovenske minoritske province sv. Jožefa. Pred tem je študiral cerkveno zgodovino na Papeški univerzi Gregoriana, kjer je leta 2013 doktoriral z dizertacijo Pogajanja za konkordat med Svetim sedežem in Kraljevino SHS/Jugoslavijo in neuspela ratifikacija (1922–1938). Nekaj let je predaval na nekaterih papeških fakultetah v Rimu. Največ prostora pri raziskovanju posveča odnosom med državo in Cerkvijo v obdobju pontifikata Benedikta XV. in Pija XI. kakor tudi zgodovini manjših bratov na Slovenskem.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.