Božja beseda danes – prenovljena izdaja

Božja beseda danes, revija Slovenskega bibličnega gibanja

BBD NASLOVNICA 1-2016  za splet

Pred vami je nova, prenovljena številka revije Božja beseda danes, ki jo izdaja Slovensko biblično gibanje.

Da bi revija pomagala vztrajati v branju Božje besede in bila v pomoč pri vodenju bibličnih skupin, smo ustaljenim rubrikam (Metode dela s Svetim pismom, Pogovor s prijatelji Božje besede, Cerkveni očetje berejo Sveto pismo …) dodali razlago odlomkov iz Svetega pisma, prevedene prispevke iz tuje biblične literature in predstavitev knjig, ki bodo pomagale pri iskanju odgovorov na vprašanja, porajajoča ob branju Svetega pisma.

Nekaj strani prenovljene revije Božja beseda danes si lahko ogledate TUKAJ, če pa bi želeli revijo prejemati na dom, pišite na naslov gibanja. Naslednja številka revije Božja beseda danes bo izšla v mesecu maju.

 

Slovensko biblično gibanje

Poljanska c. 2, 1000 Ljubljana

[email protected]