Bo tudi v Sloveniji uspelo omejevanje pornografije?

V naši državi se že leta soočamo s problemom, ki pa za zdaj žal v širši javnosti in javnem diskurzu še vedno ostaja tabu ter se o njem ne govori, ampak se ga pometa pod preprogo, kot da ne obstaja. Govorimo o pornografiji, ki je v naši državi dostopna vsem ljudem, tudi otrokom, brezplačno in je le en klik stran.

Več študij potrjuje, da pornografija povzroča hudo odvisnost, ki je povsem primerljiva odvisnosti od trdih drog. Vzrok za primerljivost teh odvisnosti je v tem, da nastanejo na popolnoma enak način, s sproščanjem ogromnih količin dopamina (hormona sreče), ki povzroči, da se izhodiščni nivo drastično zniža, kar človeka naredi nemotiviranega za vsakdanja opravila in celo depresivnega. Poleg tega pornografija izkrivlja pogled na spolnost, spodbuja spolno nasilje in je odgovorna za veliko število razpadlih zakonov oz. partnerskih zvez. Uničuje tudi odnos do žensk, saj so v pornografiji povsem objektivizirane, nemalo pa je pričevanj žensk, ki so bile preko trgovine z ljudmi prisiljene v snemanje pornografije in bile skozi vso svojo »kariero« večkrat brutalno zlorabljene in celo direktno posiljene.

Poleg ozaveščanja ljudi o škodljivosti pornografije pa se naša iniciativa zavzema tudi za omejevanje dostopa do pornografije. V prvi vrsti ljudi spodbujamo, da se ji odrečejo sami in prostovoljno, saj s tem ne koristimo le sebi, temveč pri tem posredno ne sponzoriramo trgovine z ljudmi in nasilja nad ženskami. S predlaganimi omejevanji želimo zaščititi predvsem otroke, ki jim je trenutno dostopna vsa pornografija na spletu. V Sloveniji je trenutno taka miselnost skorajda popolna novost, a prepričani smo, da bi, če bi se sprožil javni diskurz o tej temi, omejevanje vsaj do neke mere podprla večina ljudi.

Za zakonsko omejitev

Za začetek si prizadevamo za sprejetje zakona, po katerem bi moral vsak, ki bi si želel dostop do pornografije, potrditi svojo polnoletnost. Postopek bi bil podoben sistemu, ki ga že dlje časa uporablja platforma YouTube, kjer mora vsak posameznik za ogled neprimernih ali občutljivih vsebin potrditi svojo polnoletnost z osebnim dokumentom. Postopek bi osebo preusmeril na vladno stran, kjer bi se po opravljenem postopku njegovemu spletnemu naslovu omogočil dostop. Podobni ukrepi niso novost, saj je podoben zakon pred začetkom tega leta začel veljati v ameriški zvezni državi Louisiani. Tovrstni ukrepi so se začeli izvajati prav zaradi pobud proti-pornografskih gibanj. Poleg ZDA so podobne iniciative uspele tudi v Veliki Britaniji (VB), ki je zakone proti pornografiji sprejela že leta 2013 in ostaja edina država v zahodni Evropi, ki ima tovrstne omejitve. Britanski zakon deluje po principu »filtriranja internetnih vsebin«, kjer mora vsak uporabnik interneta prositi svojega ponudnika, da mu omogoči dostop. Tu je potrebno poudariti, da je zakon namenjen preventivni preprečitvi stika mladoletne osebe s pornografijo, če bi ta stopila v stik z njo po naključju, saj bi jim bil vstop avtomatsko zavrnjen. Že takrat so predlagali podoben zakon, ki je pred nekaj meseci stopil v veljavo v Louisiani, vendar je bil zavrnjen zaradi očitkov nasprotnikov omejevanja, da tak zakon ogroža pravico do zasebnosti, nekateri pa celo očitajo, da gre za »omejevanje svobode«.

 Očitki nasprotnikov omejevanja pornografije

Prav zaradi tovrstnih očitkov je veliko pobud za omejevanje pornografije in s tem preprečitev širjenja njenega negativnega vpliva v družbi ostalo neuslišanih. Ko govorimo o posredovanju svojih osebnih podatkov vladi ali internetnemu operaterju, je ravno pri njih najmanjša možnost, da se naše osebne podatke zlorabi. Pomisliti je treba na vse aplikacije, ki jim dovoljujemo dostop do naših osebnih podatkov, ki jih ni malo in pri katerih je veliko večja možnost zlorabe. V zvezi s tem bi predlagali ustrezno zakonodajo, ki bi preprečevala kakršnakoli zlonamerna razpolaganja z osebnimi podatki in posredovalcu zagotovila popolno anonimnost, prav tako pa bi preverjala istovetnost posameznika s podatki, ki jih je posredoval. Nasprotniki uporabljajo tudi t. i. argument »svobode«, kjer obtožujejo tovrstne omejitve vsebin za odrasle kot »omejevanje osebne svobode« pri tem, kaj želi oseba delati na internetu. Iniciative na ta argument odgovarjajo s tem, da primarni namen teh zakonov ni zmanjševanje uporabnikov, ampak predvsem zaščita otrok! Odrasli osebi, ki bo želela gledati pornografske vsebine, ogled ne bo onemogočen, potrditi pa bodo morali svojo polnoletnost, kar pa bo izločilo vse mladoletne oz. otroke. Dejstvo je, da te vsebine nikakor niso namenjene njim, vendar pa je potrebno iti korak dlje in tega ne le priznati, vendar tudi sprejeti postopke, ki bi to dejstvo izvajali v praksi. Prav to pa je namen vseh pozivov proti omejevanju pornografije: preprečitev dostopa vsem mladoletnim osebam, ki jim te vsebine niso nikoli bile namenjene. Zavedamo se raznih pomanjkljivosti tovrstnih predlogov, vendar je pomembno poudariti dejstvo, da so ti v veliko državah še v »povojih«, kar pa se zna spremeniti skozi čas in prakso. Radi poudarili tudi, da pri omejevanju pornografije ne gre za politično ali versko opredeljevanje, saj so v Ameriki ukrepe podprli tako demokrati kot republikanci, negativne posledice pa čutimo vsi.

Mnogo otrok pride v stik s pornografijo

Stanje na tem področju danes je zares alarmantno, po raziskavah iz držav zahodne Evrope in ZDA večina ljudi pride v stik s pornografijo pri dvanajstih letih, nekateri še prej. Prepričani smo, da lahko mnogim najstnikom z opisanimi omejitvami preprečimo njihov prvi stik s pornografijo tako kmalu. S tem pa je storjenega že veliko, saj so po raziskavah najstniki, ki morda pridejo v stik z njo kasneje, veliko manj dovzetni, da postanejo redni uporabniki in razvijejo odvisnost. Z nami se strinja kar 83 odstotkov staršev, ki so sodelovali v anketi v VB. Tudi 47 odstotkov otrok je mnenja, da če bi te restrikcije obstajale, ne bi prišli v stik s pornografijo. V Sloveniji je trenutno taka miselnost skorajda popolna novost, a prepričani smo, da bi, če bi se sprožil javni diskurz o tej temi, omejevanje vsaj do neke mere podprla večina ljudi.

Če bi radi stopili v kontakt oz. z nami sodelovali, nas lahko kontaktirate na naših profilih na socialnih omrežjih ali pa nam pišete na mail.

IG: @proti.prnografiji

FB: Iniciativa za omejevanje pornografije

Mail: [email protected]

Člani Iniciative za omejevanje pornografije2 komentarja

  1. Za začetek bi bilo dobro, če bi prepovedali izvajanje LGTB propagande po šolah. Če pa bi otroke še podučili, kaj je naravno in kaj deviantno, bi bilo super.

  2. V ozadju je suženjstvo, zato bi bilo upravičeno, da bi prepoved pornografije veljala za vse.

Comments are closed.