Banka Slovenija – banka manipuliranja

banka-slovenije_bobo_19.08.13V Društvu Evropska Slovenija pozivamo vse pristojne, da v zvezi z evidentnimi zavajanji, prekrivanji ter potvorbami dokumentov, ki so bile razkrite preko žvižgača takoj ukrepajo. Banka Slovenije je eden izmed temeljnih stebrov slovenske suverenosti. Državljani vemo, da Banka Slovenije v času gospodarske konjunkture ni opravila svojega dela – dopuščala je nore rizike bank, predvsem tistih v državni lasti. Rezultat, več kot 5 milijard škode za davkoplačevalce. BS je bila na okopih in ko je problem postal evidenten, se je zoperstavila predlogom rešitev preko t.i. slabe banke. BS je vedela, da je bil del dokapitalizacij bank, npr. NLB v letu 2007 izveden navidezno – banka je tajkunom najprej posodila denar, nato pa so le ti vplačali dokapitalizacijo banke. Tudi v tem primeru BS ni odreagirala.

Sedanje razkritje je le vrh ledene gore, v katero je trčil Svet Banke Slovenije zaradi nesposobnosti zastopanja vitalnih ekonomskih interesov Slovenije v Bruslju ter v okviru Evropske bančne Agencije. BS je pač pristala na takšno metodologijo, ki je že vnaprej zagotovila izbris imetnikov podrejenih obveznic, vrednost premoženja banke pa se je s tem namenom ocenila absurdno nizko: npr. stanovanja po 25.000 EUR, delnice podjetij, ki kotirajo na ljubljanski borzi po 15% tečaja, itd. Navedena ravnanja jasno izkazujejo naklep sveta BS, da se prikaže čim večja luknja v bančnem sistemu, tako da bodo lahko zadostili zahtevam Bruslja in razlastninili lastnike podrejenih obveznic. Nacionalizacija v demokraciji! Ta ravnanja imajo jasne znake kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Zaupanje v Banko Slovenije je s tovrstnimi razkritji porušeno do te mere, da zaradi potvarjanj, zavajanj in skrivanja sploh ni mogoče izvesti neodvisne preiskave brez takojšnje razrešitve celotnega sveta BS. Nov začasni svet Banke Slovenije naj skupaj s tujimi neodvisnimi preiskovalci po islandskem vzoru izvede transparentno preiskavo in o vseh ugotovitvah obvesti nas davkoplačevalce in pristojne institucije.

Pozivamo poslanke in poslance, da se naj ne ozirajo na morebitne razlike, ter naj vsaj enkrat stopijo skupaj in naredijo to, kar je dobro za Slovenijo. Pokažejo naj, da se takšno ravnanje ne bo toleriralo in da neodvisnost BS kot ji jo zagotavlja ustava RS ne pomeni bilanco čeka za manipuliranje, laganje, zavajanje, potvarjanje, skrivanje podatkov, predvsem pa povzročitve vsaj 600 milijonov EUR škode RS. Tokrat naj se poslanci izkažejo kot resnični predstavniki ljudstva RS, ki ima po ustavi oblast in naj ne podlegajo pritiskom in grožnjam lobijev, ki dejansko stojijo za Svetom Banke Slovenije.

Društvo Evropska Slovenija, 11. 2. 2015