Arbitraža in papež

Apolstolski nuncij pojasnjuje, kaj je papež imel v mislih, ko je rekel tisti stavek pri srečanju z diplomati.

Papež pozdravlja pripravljenost dveh držav za sporazumno reševanje odprtih vprašanj. Ne spušča pa se v vsebino dogovorov.

Ne bi bilo torej prav, če bi papežu pripisovali bodisi podporo bodisi nasprotovanje referendumu ali arbitražnemu sporazumu. To Cerkev prepušča državljanski in državniški modrosti ljudi, ki bodo živeli s posledicami svojih odločitev.

Vir: Pojasnilo Apostolske nunciature v Sloveniji glede stališč Apostolskega sedeža o reševanju meje med Slovenijo in Hrvaško