80-letnica delovanja Muzejskega društva Škofja Loka

Na sliki: prvo srečanje loških profesorjev. Fotografija je bila posneta na vrtu gostilne pri Balantu v Škofji Loki leta 1930. Stojijo od leve: France Planina, France Košir, Ivan Molinaro, Tine Debeljak, Jakob Šolar. Sedijo od leve: dr. Pavle Blaznik, France Koblar, dr. Lovro Sušnik, Ivan Dolenec, dr. Martin Gorjanec. Manjka Maks Miklavčič. / Foto: Zgodovinsko društvo Škofja Loka

S slavnostno akademijo ZA NAŠO STVAR, ki bo v torek, 21. novembra 2017, ob 19. uri v prostorih Sokolskega doma na Mestnem trgu v Škofji Loki, bodo obeležili 80-letnico delovanja društva Muzejskega društva Škofja Loka. Glasbeni gostje večera bodo pevci Škofjeloškega okteta, ki ga vodi Andrej Žagar. Akademijo bo povezovala gospa Marija Lebar, urednica Loških razgledov.

Geslo “ZA NAŠO STVAR” so dolga leta uporabljali ustanovitelji in sodelavci društva. Ustanovno srečanje članov Muzejskega društva Škofja Loka je bilo 23. julija 1937. Za prvega predsednika društva je bil izvoljen zgodovinar dr. Pavle Blaznik, ki je društvo izjemno uspešno vodil do leta 1974.

Ob tej priložnosti bomo izdali knjigo z naslovom “ZA NAŠO STVAR”, ki bo osvetlila življenje in delo enajstih članov “Profesorskega ceha”, katerih redna poletna srečevanja so privedla do ustanovitve Muzejskega društva Škofja Loka z glavnim ciljem ustanovitve Loškega muzeja, ki je bil uresničen avgusta 1939. Urednica publikacije je Helena Janežič, aktualna podpredsednica društva. Knjiga obsega 160 strani v formatu Loških razgledov.

V avli Sokolskega doma smo pripravili tudi priložnostno razstavo “ZA NAŠO STVAR”, s katero bomo prikazali delovanje društva skozi 80-letno obdobje.

Praznovanju se bodo pridružili tudi loški filatelisti s filatelistično razstavo MUZEJSKI EKSPONATI dr. Janeza Cerkvenika,  ki jo bodo odprli ob 18. uri. Razstava na 160 razstavnih listih predstavlja različne motive človekove kulturne dediščine, ki se v prvi vrsti nanašajo na Škofjo Loko in širše na svet. Pripravili so tudi priložnostni dotisk poštne dopisnice, v sodelovanju s Pošto Slovenije pa priložnostni poštni žig, kar bo na razpolago ob odprtju razstave v avli Sokolskega doma.