7 agencij EU, za katere (najbrž) niste še nikoli slišali

Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Zbrali smo sedem agencij, ki so se med številnimi institucijami razvile v času obstoja Evropske unije. Ste za katero od njih že kdaj prej slišali? Verjetno pa poznate Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) s sedežem v Sloveniji, ki “skrbi za pravilno delovanje enotnega evropskega trga električne energije in plina.”

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

EUROFOUND je agencija, ki je bila ustanovljena že leta 1975 in ima svoj sedež v predmestju Dublina. Njenih 120 zaposlenih se naj bi prizadevalo izboljšati življenjske in delovne razmere po Evropi. Informacije agencije so temelj za pripravo ukrepov politike, kot sta denimo nedavni evropski pobudi za reševanje brezposelnosti mladih in jamstva za mlade. Med publikacijami EUROFOUND-a pa lahko najdemo tudi takšne naslove: “Ureditev delovanja posrednikov na trgu dela in vloge socialnih partnerjev pri preprečevanju trgovine z delovno silo” ali “Razvoj tipologije držav za analizo kakovosti življenja v Evropi”. V mesečnih poročilih objavljajo tudi številke o odpuščenih in novo zaposlenih v podjetjih po Evropi.

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

V Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), ki je bila ustanovljena leta 1995 o svoji agenciji pravijo, da ta “spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah.” 45 zaposlenih v agenciji v mestu Angers na severozahodu Francije podeljevanje pravice intelektualne lastnine za nove rastlinske sorte ter podaja smernice ter je v pomoč žlahtniteljem pri uveljavljanju teh pravic.

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

ENISA je strokovno središče za kibernetsko varnost v Evropi s sedežem v Atenah. Prvotni sedež agencije je bil na otoku Kreta, v mestu Heraklion, a so bili zaradi težke dostopnosti odpreti še pisarno v glavnem mestu Grčije. Kot pravijo sami “ENISA pomaga EU in državam EU, da se bolje opremijo in pripravijo za preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na probleme informacijske varnosti.” V agenciji, ki deluje od leta 2004 in zaposluje 65 ljudi, zagotavljajo praktične nasvete in rešitve za javni in zasebni sektor, pripravljajo študije o vprašanjih kibernetske varnosti ter prispevajo k oblikovanju politike in zakonodaje EU o omrežni in informacijski varnosti.

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

V španskem Vigu za visoke standarde skupne ribiške politike skrbi 57 zaposlenih. EFCA organizira in usklajuje nacionalne dejavnosti nadzora in inšpekcije ter usposabljanja nacionalne inšpektorje. Eden njihovih zadnjih projektov pa je tudi spoznoriranje mestne freske, “s čimer preko javne umetnosti poudarjamo potrebo po varovanju naših oceanov … kot tudi gradimo vezi med njegovimi prebivalci.”

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE)

V agenciji s sedežem v Vilniusu, Litva in z 48 zaposlenimi zase pravijo, da so “evropska agencija, ki pomaga vladam in institucijam EU (zlasti Evropski komisiji) na tem področju.” V agenciji poudarjajo, da enakost med spoloma ni le temeljna pravica, marveč je njeno uresničevanje “bistvenega pomena, če naj EU izpolni cilje glede gospodarske rasti in socialne kohezije.” Agencija v enem od svojih poročil analizira tudi neenakost med spoloma v ribištvu, kjer ugotavlja, da je večina delovne sile na ribiških ladjah moškega spola, prav tako je večina lastnikov ladij in ribogojnic moških. V zadnjem proračunskem obdobju (2007-13) je proračun agencije znašal 52,5 milijona evrov.

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)

Agencija BEREC v latvijski Rigi od leta 2010 zaposluje 27 oseb in “skrbi za dosledno uporabo ustrezne zakonodaje EU in s tem za delovanje enotnega trga elektronskih komunikacij.” V agenciji pravijo da njihove dejavnosti koristijo tako evropskim regionalnim in nacionalnim institucijam na področju elektronskih komunikacij, podjetjem v sektorju, potrošnikom in zvezam potrošnikov, svetovalnim službam, raziskovalcem, možganskim trustom in akademskim krogom.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Agencijo sestavlja 93 zaposlenih, ki delujejo v Frankurtu. Delovanje agencije proračun EU letno obremeni za 21,8 milijona evrov. Strokovne publikacije agencija izdaja prvenstveno v angleščini, pri čemer se osredotoča na probleme v pokojninskih in zavarovalniških sistemih, ki bi lahko posledično vodili v še eno finančno krizo.