Mladi in mobilnost

Evropska komisija je danes zagnala novo vodilno pobudo Mladi in mobilnost, katere cilj je mladim pomagati pri pridobivanju različnih znanj, spretnosti in izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev. Pobuda Mladi in mobilnost kot del nove strategije Evropske unije “Evropa 2020” predlaga 28 ključnih ukrepov, s katerimi želi izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam ljudi in jih več opogumiti, da bi izkoristili štipendije EU za študij ali usposabljanje v drugi državi. Vse to bo povečalo zaposljivost mladih in njihov dostop do trga dela. Ekonomska in finančna kriza je namreč mladim Evropejcem otežila dostop do trga dela, saj se je od začetka finančnega pretresa število mladih, ki iščejo zaposlitev, povečalo s štirih na pet milijonov, brezposelnost mladih v EU pa zdaj dosega skoraj 21 %. Pobuda Mladi in mobilnost bo pomagala doseči krovne cilje strategije Evropa 2020 glede zmanjšanja deleža osipnikov s 15 % na 10 % in povečanja deleža mladih s terciarno ali enakovredno izobrazbo z 31 % na vsaj 40 % do leta 2020. Več na: mladi in mobilnost.

Foto: mladi in mobilnost