Katoličani, geji in NČR

Poleti je Novinarsko častno razsodišče razsodilo, da Ranka Ivelja (novinarka Dnevnika in predsednica razsodišča) ni kršila etičnega kodeksa, ko je napisala, da je bila Katoliška akcija klerofašistična organizacija. Razsodniki so se sklicevali na svobodo govora: novinarka ima pravico do svojega stališča. In prav je tako: ne želim živeti v svetu, kjer bo državna oblast določala, kaj kdo sme misliti in pisati. Po drugi strani pa si zelo želim živeti v svetu, kjer bodo novinarji govorili tisto, kar je res, in bodo spoštovali človekovo dostojanstvo.

Mislim, da se trojica na častno razsodišče ni obrnila z zahtevo, naj utiša svojo predsednico. Želeli so le slišati, da mora novinar spoštljivo govoriti resnico…

Peter Lah v Financah