4. Gosarjev večer: Predstavitev znanstvene monografije o dr. Andreju Gosarju

gosarvabilo2015V ponedeljek, 26. oktobra 2015, je v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi 1 v Ljubljani potekala matineja z naslovom »Trenutek racionalnosti v slovenski zgodovini« (A. Rebula), s predstavitvijo znanstvene monografije kot dokumentacije prispevkov s simpozija in nadaljnjih raziskav o dr. Andreju Gosarju. Preko 40 predavateljev je predstavilo življenje in delo dr. Andreja Gosarja z različnih vidikov. Njihove prispevke sta v knjigi, ki obsega 516 strani in je razdeljena na pet tematskih sklopov, ki se zaključijo z izjemno bogato bibliografijo Andreja Gosarja, uredila dr. Jure Gašparič in Alenka Veber.

Pri predstavitvi so sodelovali akademik dr. Kajetan Gantar, župan Občine Logatec g. Berto Menard, urednica ga. Alenka Veber in sodelavec pri izvedbi simpozija g. Štefan Skledar. Pogovor je vodil g. Jože Faganel, direktor Celjske Mohorjeve.

Dr. Andrej Gosar, pravnik, sociolog, politik, pedagog, se je rodil 30. novembra 1887 v Logatcu. Po končanem študiju prava na Dunaju in opravljenem doktoratu je bil poverjenik za socialno skrbstvo pri Deželni vladi za Slovenijo. Aktivno je deloval tudi na političnem področju in bil izvoljen za narodnega poslanca SLS v Ustavodajno skupščino. Leta 1927 in 1928 je bil minister za socialno politiko, 1929-1931 član vrhovnega zakonodajnega sveta pri ministrskem svetu, nato član jugoslovanske delegacije v generalni skupščini Društva narodov v Ženevi. Bil je eden od utemeljiteljev krščanskega socialnega nauka na Slovenskem, a že pred 2. svetovno vojno zaradi sredinske krščansko-demokratične usmerjenosti politično osamljen. Leta 1929 je postal izredni, leta 1935 pa redni profesor na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Poleg številnih člankov in razprav je Gosar izdal več knjig, med katerimi posebej omenimo obsežno delo Za nov družbeni red I-II (1933-1935). Leta 1941 se ni želel pridružiti OF, ker je zavračal komunizem v njenem vodstvu. Leta 1944 je bil interniran v Dachau. Povojna leta je predaval na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Umrl je leta 1970 v Ljubljani.

Knjiga o dr. Andreju Gosarju bo 17. novembra 2015 predstavljena tudi v Logatcu, in sicer v okviru 4. Gosarjevega večera.