Vroče sledi hladne vojne

VABILO. Študijski center za narodno spravo in Mohorjeva založba Celovec vabita na predstavitev knjige

VROČE SLEDI HLADNE VOJNE, Meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih od 1945 do 1991,

v petek, 22. marca 2013, ob 11.00 uri, v avli Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana.

O knjigi bosta spregovorila soavtorja Jože Dežman, direktor Arhiva Republike Slovenije in mag. Hanzi Filipuč, urednik pri Mohorjevi založbi Celovec.

Vljudno vabljeni!

O knjigi. Razstava Vroče sledi hladne vojne predstavlja predvsem posledice prehodov Slovencev čez železno zaveso med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih od 1945 do 1991 ter dolgo ukvarjanje z njenimi posledicami oz. preseganjem le-teh. Z izbranimi primeri usod ljudi želi predstaviti, kaj je pomenila totalitarna komunistična oblast v Sloveniji in Jugoslaviji za ljudi, ki so živeli v »socialistični družbeni ureditvi«, so z njo prihajali v stik ali pa so bili njeni odkriti nasprotniki.

Temeljni poudarki so mdr. na dogajanju v letu 1945 (beg slovenskega prebivalstva – fenomen politične emigracije, vračanje vojnih ujetnikov in civilistov v Slovenijo in njihova usoda -, pobijanje, beg in izgon nemške manjšine iz Slovenije), ilegalni pobegi čez mejo, delovanje uporniških skupin, t. i. Matjaževe vojske, mejni režim, politika jugoslovanskih in slovenskih oblasti do slovenske manjšine v Avstriji idr.