ZZR: Izjava ob odpravi zaključnega poročila KPK

zbor za republiko logoIzjava Zbora za republiko za javnost ob odločitvi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je odpravilo Zaključno poročilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank v delu, ki se nanaša na predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšo

Zbor za republiko je v preteklih letih pogosto opozarjal na spornost in nezakonitost ravnanja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v času, ko so jo vodili Goran Klemenčič, Rok Praprotnik in Lilijana Selinšek in na nedopustno vpletanje KPK v politično dogajanje v državi.

KPK je pod vodstvom Gorana Klemenčiča januarja 2013 izdala Zaključno poročilo o nadzoru premoženjskega stanja predsednikov parlamentarnih strank. Pred javno objavo in pred predstavitvijo poročila javnosti je poročilo posredovala le enemu od predsednikov parlamentarnih strank. Predsednik KPK Goran Klemenčič poročila ni posredoval predsedniku SDS Janezu Janši, ki je bil takrat predsednik Vlade Republike Slovenije. Ni mu ga poslal v odgovor in izjasnitev in mu s tem odrekel pravico do obrambe in pritožbe, ki so temeljne človekove pravice zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije in predstavljajo temelj poštenega postopka.

V posledici takšnega poročila je prišlo do padca Vlade in do zaustavitve nujnih reform za izhod države iz krize.

Pred nekaj dnevi je Vrhovno sodišče Republik Slovenije v zvezi z Zaključnim poročilom o nadzoru premoženjskega stanja Janeza Janše izdalo sodbo, s katero jasno in eksplicitno potrjuje, da je takratno vodstvo KPK s svojim ravnanjem kršilo z Ustavo Republike Slovenije zagotovljene človekove pravice. Določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so temelj za delovanje KPK, je vodstvo KPK obšlo in poročilo, ki očitno ne bi prestalo preizkusa verodostojnosti, objavilo, ne da bi prizadetemu dalo možnost, da se prej s poročilom seznani in nanj odgovori. Iz sodbe je tudi razvidno, da je KPK pri pripravi poročila presegla svoje pristojnosti in si vzela pristojnosti, ki jih nima in so pristojnosti drugih državnih organov. Povsem jasno se je pokazalo, da je KPK, ki se ji je z objavo poročila zelo mudilo, ravnala politično in v celoti neprofesionalno ter postala orodje v rokah lobija, ki je z njeno pomočjo zrušil Vlado.

Zloraba institucij države, še posebej KPK, ki je bila ustanovljena prav zaradi preprečevanja zlorab in koruptivnega ravnanja, je v pravni državi nedopustna in zahteva reagiranje državnega vrha. Z ravnanjem vodstva KPK – Gorana Klemenčiča, Roka Praprotnika in Lilijane Selinšek – ni nastala škoda le prizadeti stranki in državi zaradi posledičnega padca vlade, pač pa tudi KPK, ki je zaradi nezakonitega in protiustavnega delovanja njenega vodstva izgubila ugled in zaupanje državljanov, ki je osnova za njeno delovanje. V medijih objavljene reakcije takratnega vodstva KPK na sodbo Vrhovnega sodišča, da sodišče ni oporekalo vsebini njihovega poročila, je pravno in etično zavržno, saj so ugotovitve poročila s sodbo Vrhovnega sodišča odpravljene in ne obstajajo ter se tako na njih nihče ne sme več sklicevati. Takšno sklicevanje po sodbi, ki je poročilo odpravila, predstavlja nadaljevanje zlorabe prava s strani tistih, ki bi morali pravo poznati in ga spoštovati in je na samem robu izvrševanja kaznivega dejanja.

Ker Goran Klemenčič v aktualni vladi zaseda mesto pravosodnega ministra, smo predsednika Vlade Mira Cerarja pozvali, da predlaga njegovo razrešitev z mesta ministra za pravosodje, saj je zaradi podreditve delovanja KPK političnim interesom kršil z Ustavo zagotovljene človekove pravice in tako nima integritete potrebne za funkcijo ministra za pravosodje. Presednik Vlade se kljub dokazanim kršitvam človekovih pravic s strani ministra Klemenčiča za njegovo zamenjavo ni odločil in je ministra podprl.

Posebej velja opozoriti, da je ministru Klemenčiču tuja tudi z Ustavo RS zagotovljena pravica do izražanja mnenj, saj je minister zoper ugledne intelektualce slovenske družbe, ki so javno krizirali protipravno delovanje KPK pod njegovim vodstvom, vložil kazenske ovadbe in zoper njih zahteval kazenski pregon zaradi izražanja njihovih stališč o njegovem ravanju v KPK. S pretnjo kazenskega pregona je tako poskušal preprečiti svobodo govora in kritiko svojega dela. Navkljub njegovim ovadbam so bili vsi postopki zoper njegove kritike po njihovem zaslišanju na sodišču ustavljeni.

Takšno nedemokratično in protiustavno delovanje ministra Gorana Klemenčiča kaže na popolno nerazumevanje demokratičnih standardov, ki ga je minister v času, ko je bil še predsednik KPK, podkrepil s poziranjem za revijo Mladina s sliko Big brother is watching you, kar predstavlja nedopustno in komaj verjetno identificiranje s totalitarnimi režimi in prezir do trpljenja ljudi v totalitarizmu.

Povsem nedopustno je, da vsemu navkljub ostaja Goran Klemenčič minister za pravosodje.

V imenu Zbora za republiko:

dr. Vasko Simoniti,

nekdanji minister za kulturo

mag. Andrej Aplenc,

žrtev nekdanjega komunističnega režima in zapornik na Golem otoku

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.