Zlorabe otrok v cerkvenih inštitucijah

Sporočilo glede spolnih zlorab otrok in mladine.

Avtor: p. Federico Lombardi, tiskovni predstavnik Svetega sedeža in direktor Vatikanskega radia

Nedavni primeri pedofilije v cerkvenih inštitucijah “mobilizirajo Cerkev k iskanju primernih odgovorov. Potrebno jih je umestiti v širši kontekst, kako kot družba zaščititi otroke in mladino pred spolno zlorabo. Nobenega dvoma ni, da napake, ki jih naredijo cerkvene inštitucije in vidne cerkvene osebnosti, zaslužijo posebno obsodbo, saj ima Cerkev odgovornost na vzgojnem in moralnem področju. Vsi nepristranski in dobro obveščeni ljudje vedo, da je problem veliko širši in da zoževanje obtožb na račun Cerkve vzbuja izkrivljen pogled nanj. Kot primer navajamo nedavno študijo v Avstriji, ki je v cerkvenih ustanovah potrdila 17 primerov zlorab, na drugih področjih pa 510.

Nemško Ministrstvo za dužino načrtuje okroglo mizo, h kateri želi pritegniti različne vzgojne in družbene organizacije z namenom, da bi vprašanje osvetlili na primeren način in z vseh zornih kotov. Cerkev nima nobenih zadržkov glede sodelovanja in angažmaja pri tej pobudi. Morda bodo njene boleče izkušnje koristile drugim. Kanclerka Angela Merkel dala priznanje Cerkvi za resnost in konstruktivno sodelovanje.

Na koncu želimo spomniti, da je Cerkev del civilne družbe in da nosi svoj delež odgovornosti za družbo. Hkrati ima lastna pravila, “cerkveni zakonik”, ki odraža njeno duhovno in zakramentalno naravo, zaradi česar ima drugačne sodne in kazenske postopke. Na primer, zakonik ne predvideva denarnih kazni ali odvzema prostosti, zato pa vsebuje omejitve pri delu z ljudmi ali krčenje pravic znotraj cerkvenih struktur. Zakonik cerkvenega prava (Kanonski zakonik) je spolno zlorabo mladostnikov vedno obravnaval z največjo resnostjo. Tak odnos je potrdilo tudi pismo “De delictis gravioribus” iz leta 2001, ki so ga mnogi razumeli kot vzrok za “zaroto molka.”  Kdor pozna in razume vsebino pisma, se zaveda, da je le-to poslalo odločilni signal škofom, kako resen je ta problem. Na osnovi tega pisma so škofje začeli vzpostavljati operativne smernice za soočenje z njim.

Vatikan, 9. marca 2010

Vir: Zenit