Združenje za slovensko besedo: Protest zaradi ukinitve podružnične šole Osilnica

Foto: Radio Krka.
Foto: Radio Krka.

Ne pustimo se preštevati

Združenje za slovensko besedo se v duhu ustanovnega sestanka pridružuje protestom prebivalcev Osilnice in onim, ki jih podpirajo ali so z njimi solidarni zaradi ukinitve tamkajšnje podružnične osnovne šole.

Osnovna šola v domačem okolju je že sama na sebi takšna vrednota, da pretehta finančno in pedagoško organizacijske ugovore zaradi majhnega števila učencev. S tem dejanjem oblast nadaljuje odnos nekdanjega totalitarnega režima do tega območja, ki je bilo po II. svetovni vojni omejeno v svojem naravnem, družbenem in gospodarskem razvoju zaradi lege na robu zaprtega kočevskega področja.

Ukinjanje osnovnih šol je že samo na sebi, zlasti pa ob etnični meji, konkretno na področju, kjer smo že pred stoletji izgubili področje Čebra, po II. svetovni vojni je bila zavrnjena prošnja tamkajšnjih ljudi, da se združijo s Slovenijo, dejanje, ki ogroža prihodnost slovenskega naroda.

Zato v duhu humanizma, kulturne tradicije slovenstva in v imenu resničnega nacionalnega interesa zahtevamo ohranitev dosedanje mreže osnovnih šol v Republiki Sloveniji, posebno pa še tam, kjer njihovo ukinjanje načenja prihodnost slovenskega obstoja.

S takimi ali podobnimi dejanji dajemo v roke argumente onim v sosednjih državah, kjer zaradi birokratskih izgovorov ukinjajo šole pripadnikom naše tamkajšnje slovenske manjšine.

Združenje za slovensko besedo
zanj dr. Stane Granda